Transport zwłok z Litwy

Transport zwłok z Litwy
Transport zwłok z Litwy

Litwa - Polska

Litwa - Polska

Transport zwłok z Litwy

Według danych litewskiego Departamentu Statystyki, Polacy są największą mniejszością narodowa na Litwie. Na terytorium Republiki Litewskiej funkcjonuje prawie 100 polskich szkół i kilkadziesiąt przedszkoli. Polonia posiada własne gazety, portale internetowe oraz stowarzyszenia. Nasze biuro regularnie pomaga rodzinom pogrążonym w żałobie, organizując transport zwłok z Litwy do Polski oraz transport prochów i urn z Litwy. Rozumiemy, że śmierć bliskiej osoby jest zawsze zaskoczeniem i ciężkim przeżyciem wymagającym czasu. W związku z powyższym staramy się odciążyć Państwa od obowiązków związanych ze sprowadzeniem zmarłego do kraju. Naszym celem jest jak najszybsza realizacja usługi, które umożliwi przeżycie żałoby w spokojny sposób. Koszt transportu osoby zmarłej jest uzależniony od wielu czynników, podczas pierwszej rozmowy telefonicznej staramy się uzyskać od Państwa jak najwięcej informacji, aby określić całkowity koszt sprowadzenia zwłok z Litwy do Polski

Wystarczy wykonać jeden telefon pod numer +48 500 369 737

Poprowadzimy sprawę od początku do końca

Pozostaniemy do państwa dyspozycji całodobowo

Transport zwłok z Litwy

Wykonaj pierwszy krok - wypełnij formularz!

Usługa przewóz zwłok z Litwy do Polski zawiera:

Trumna z wkładem metalowym, bądź urna zgodna z przepisami obowiązującymi na terenie Litwy i Polski

Wszystkie niezbędne dokumenty związane z repatriacją oraz konieczne tłumaczenia przysięgłe

Transport ciała bądź urny drogą lądową oraz dostarczenie do wskazanej miejscowości na terytorium Polski

Możliwość wykonania kremacji na terenie Polski i dostarczenie urny z prochami

Zapoznaj się z cennikiem usług dodatkowych:

Transport zwłok do Polski

Jak wygląda transport zwłok/prochów z Litwy do Polski w naszej firmie?

 1. Kontaktują się Państwo z nami w celu ustalenia szczegółów, określimy cenę oraz przybliżony czas, w jakim będziemy w stanie zrealizować usługę.
 2. Na Państwa adres e-mail wyślemy formularze do uzupełnienia przez osoby z pierwszej linii pokrewieństwa (małżonek/małżonka, rodzice, dzieci – osoby zmarłej).
 3. Po odesłaniu przez Państwa skanów wypełnionych formularzy (bądź dokładnych zdjęć), nasze biuro rozpoczyna pracę nad organizacją niezbędnych dokumentów.
 4. Kierowcy otrzymają informację o lokalizacji, w której znajduje się ciało osoby zmarłej i kierują się do danej miejscowości, w której odbierają oryginały dokumentów z poszczególnych instytucji.
 5. Ciało osoby zmarłej przygotowywane jest do transportu z należytym szacunkiem i odebrane z kostnicy/szpitala/domu pogrzebowego.
 6. Przed szczelnym zamknięciem trumny wykonujemy zdjęcie osoby zmarłej (na życzenie najbliższych członków rodziny zostanie Państwu udostępnione) oraz ubieramy w odzież dostarczoną przez rodzinę, bądź zakupioną w naszej firmie.
 7. Następnie dokonujemy odprawy konsularnej w konsulacie RP w Wilnie.
 8. Po spełnieniu wszystkich niezbędnych formalności nasi pracownicy kierują się w stronę Polski, gdzie na zlecenie rodziny może zostać przeprowadzona kremacja osoby zmarłej.
 9. Następnie kierowcy odwożą osoby zmarłe po terytorium Polski do lokalizacji wskazanych przez rodziny.
 10. Będziemy informować Państwa na bieżąco o etapie realizacji usługi – e-mailowo bądź telefonicznie.
 11. Po zakończonym transporcie wystawiamy Państwu fakturę VAT, która umożliwi osobom uprawnionym, odbiór zasiłku pogrzebowego z ZUS bądź KRUS w kwocie 4 000 zł.

Transport zwłok z Litwy - Dokumenty, które pozyskujemy:

 1. Akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego.
 2. Akt zawarcia związki małżeńskiego (w zależności od stanu cywilnego) z USC.
 3. Karta zgonu (medicininis mirties liudijmas) z zaświadczeniem wykluczającym chorobę zakaźną.
 4. Akt zgonu wydany na druku międzynarodowym, bądź właściwy akt zgonu z tłumaczeniem uwierzytelnionym.
 5. Decyzja Urzędu Miasta, bądź Starostwa na przewóz zwłok, bądź urny z Litwy do Polski i pochówek na cmentarzu wskazanym przez rodzinę.
 6. Certyfikat szczelnego zamknięcia trumny/urny.
 7. Zaświadczenie konsula RP na terenie Litwy (w tym opłata z tym związana).
 8. Niezbędne tłumaczenia uwierzytelnione.
 9. Certyfikat kremacji – w przypadku kremacji.

Jak przewieźć urnę z prochami z Litwy do Polski?

Transport urny z prochami może odbyć się dowolnym środkiem transportu w taki sposób, aby zapewnić odpowiedni szacunek szczątkom osoby zmarłej. Urna obowiązkowo musi być szczelnie zamknięta, tak aby uniknąć rozsypania prochów zmarłego. Przepisy określają, że poza pracownikami zakładów pogrzebowych transportu urny mogą dokonać również osoby uprawnione, czyli rodzina lub osoba wskazana w testamencie. Natomiast osoba przewożąca urnę, musi posiadać przy sobie cały komplet dokumentów uprawniających do wykonania tego transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce i za granicą. 

Ile czasu zajmuje sprowadzenie zwłok z Litwy?

Cały proces sprowadzenia zwłok z Litwy do Polski, bądź urny z prochami drogą lądową trwa do 4 dni roboczych. Pozyskanie wszystkich dokumentów, decyzji oraz zaświadczeń średnio zajmuje od 1 do 3 dni roboczych. Natomiast głównym czynnikiem odpowiadającym za czas realizacji usługi, uzależniony jest od przyczyny, w jakiej zgon nastąpił. W przypadku śmierci naturalnej, jeśli w sprawę nie jest zaangażowana policja, sprowadzenie osoby zmarłej powinno trwać nie dłużej niż tydzień. Natomiast jeśli przyczyna zgonu jest nieznana lub w sprawę zaangażowana jest policja i śledztwo wykazuje udział osób trzecich, czas sprowadzenia osoby bliskiej do kraju znacznie się wydłuża. 

Ekshumacja zwłok/prochów na terenie Litwy i transport do Polski

Regularnie pomagamy rodzinom osób zmarłych w organizacji procesu ekshumacji zwłok bądź prochów z Litwy do Polski. Po otrzymaniu upoważnień od Państwa skontaktujemy się z zarządcą cmentarza oraz odpowiednimi instytucjami w celu pozyskania niezbędnych dokumentów i zgód. Cały proces ekshumacji jest dość czasochłonny, często trwa nawet powyżej miesiąca z uwagi na urzędowy czas odpowiedzi na poszczególne wnioski. Nasi pracownicy dołożą wszelkich starań, aby szczątki w jak najkrótszym czasie spoczęły na terytorium Polski.

Transporty, kremacje, ekshumacje
stały kontakt z rodziną
organizujemy wszystkie dokumenty
Poprzedni
Następny