Koszt transportu zwłok z Finalndii

Koszt transportu zwłok z Finlandii

Finlandia transport zwłok

Finlandia - Polska

Mamy świadomość, że śmierć bliskiej osoby to bardzo trudny czas, dlatego dokładamy wszelkich starań aby odciążyć Państwa od obowiązków w związku z transportem ciała do Polski. Czujemy się w obowiązku zająć się wszystkim, co niezbędne aby przetransportować osobę zmarłą z Finlandii do Polski tak, aby bliscy w spokoju mogli przeżywać czas żałoby.
Ceny transportu zwłok z Finlandii do Polski różnią się w zależności od  formy transportu ale też od wyboru trumny/urny czy też ewentualnej wysokości opłat za granicą.

Podczas wstępnej rozmowy ustalimy dokładny kosztorys usługi, który zawiera:

  1. Standardową trumnę z wkładem metalowym wymaganą przez prawo do wykonania międzynarodowego transportu zwłok lub urnę
  2. Opłaty za wszystkie niezbędne dokumenty i pozwolenia oraz ich tłumaczenia przysięgłe, opłatę za odprawę konsularną
  3. Opłaty za odprawę sanitarną oraz celną 
  4. Transport karawanem pogrzebowym z miejsca gdzie znajduje się osoba zmarła, do wskazanego miejsca w Polsce.

Cena transportu zwłok

z FInlandii
od 9 500 zł
  • darmowa urna
  • obsługa prawna
  • pełnomocnictwo

Ile kosztuje transport zwłok z Finlandii?

Transport zwłok z Finlandii do Polski wymaga dopełnienia ściśle określonych procedur. Potwierdzeniem kompletności dokumentacji jest zaświadczenie konsularne. Cena transportu zwłok z Finlandii do Polski, gdy zgon nastąpi w Helsinkach wynosi 9500 zł. Zlecenie transportu osoby zmarłej z Finlandii warto powierzyć wyspecjalizowanej firmie, dzięki czemu unikniemy stresu związanego z ewentualnymi niepowodzeniami podczas organizowania całego procesu.

Finlandia koszt przewozu zwłok

Kto pokrywa koszt transportu zwłok z Finlandii?

Usługę sprowadzenia osoby zmarłej z Finlandii do Polski może zlecić osoba z pierwszej linii pokrewieństwa tj. małżonek, rodzeństwo, rodzice, dzieci. Opłatę za wykonanie usługi może zlecić dowolna osoba wyrażająca chęć jej pokrycia. W przypadku, gdy zgon nastąpił podczas wykonywania obowiązków służbowych, do pokrycia koszty sprowadzenia osoby zmarłej z Finlandii do Polski zobowiązany jest pracodawca. Osobie pokrywającej koszt czynności pogrzebowej, przysługuje zasiłek pogrzebowy, który aktualnie w Polsce wynosi 4000 zł.

Wykonaj pierwszy krok - wypełnij formularz!

Ile kosztuje kremacja zwłok w Finlandii?

Usługa kremacji w Finlandii nie jest zbyt popularna, aktualnie na ponad 5 milionów mieszkańców działa jedynie 20 krematoriów.
Cena kremacji na terenie Finlandii jest zróżnicowana i zależy od regionu w którym zlokalizowane jest krematorium, najtańsze kremacje są na północy, koszt od 420 EUR do 830 EUR w Helsinkach.
Na wysoki koszt kremacji wpływają niezbędne usługi dodatkowe, jak transport osoby zmarłej z miejsca w którym się znajduje do krematorium, trumna kremacyjna czy przygotowanie zwłok do kremacji.

Krematoria w Finlandii umożliwiają wybór dowolnego wzoru urny o rozmaitych kształtach, czy materiałach z których zostały wykonane. Część krematoriów oferuje możliwość pożegnania się z osobą zmarłą przed procesem kremacji, ceny ustalane są indywidualnie.

W przypadku, gdy najbliżsi krewni są w Polsce, istnieje również możliwość kremacji i pożegnania się z osobą zmarłą w Polsce. Ze względu na niższy koszt samego procesu kremacji, znacznie obniża to łączny   koszt usługi.

Ile kosztuje sprowadzenie urny z prochami z Finlandii?

Cenę transportu urny z prochami z Finlandii do Polski wyceniamy na podstawie informacji od osoby zlecającej. Zależy ona w głównej mierze od miejscowości w której nastąpił zgon ale również od zakresu działań odnośnie dokumentacji, która musi zostać dopełniona. Inaczej wyceniona zostanie usługa samego transportu, inaczej zaś organizacji wszystkich niezbędnych dokumentów, dowiezienie osoby zmarłej do krematorium i przygotowanie osoby zmarłej zgodnie z wytycznymi bliskich.