Koszt transportu zwłok na Ukrainę

Koszt transportu zwłok na Ukrainę

transport zwłok na Ukrainę

Polska-Ukraina

Śmierć bliskiej osoby jest początkiem bolesnego doświadczenia, niezależnie od tego, czy zgon nastąpił w wyniku nagłego wypadku, czy był zakończeniem walki z poważną chorobą. Odejście osoby bliskiej sercu, zawsze jest zaskoczeniem i ciężkim przeżyciem wymagającym czasu. Pogrążona w żałobie rodzina, staje przed wyzwaniem załatwienia wszelkich niezbędnych formalności, aby oddać zmarłemu ostatnią przysługę. W związku z powyższym staramy się odciążyć Państwa od obowiązków związanych ze sprowadzeniem zmarłego do kraju. Naszym celem jest pomoc oraz umożliwienie przeżycia żałoby w spokojny sposób.

Koszt transportu zwłok z Polski na Ukrainę różni się w zależności od danego przypadku. Cena ustalana jest indywidualnie, a na ostateczną kwotę ma wpływ wiele czynników takich jak: odległość, rodzaj transportu, rodzaj trumny/urny. W podanej przez naszego opiekuna cenie zawarte są:

1. Cena standardowej trumny z wkładem metalowym do międzynarodowego transportu zmarłych lub cena urny standardowej
2. Opłaty związane z wszystkimi niezbędnymi formalnościami takimi jak: tłumaczenia uwierzytelnione, odprawa konsularna, pozyskanie dokumentów w polskich oraz ukraińskich instytucjach.
3. Odprawa sanitarna
4. Transport specjalistycznym karawanem pogrzebowym.

Sprawdź koszty takiej usługi – Transport zwłok na Ukrainę

Cena transportu zwłok

na Ukrainę
od 4 000 zł
  • darmowa urna
  • obsługa prawna
  • pełnomocnictwo

Ile kosztuje transport zwłok na Ukrainę?

Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację polityczną prosimy o kontakt w celu poznania aktualnego kosztu transportu zwłok z Polski na Ukrainę.

Przykładowe ceny przewozu zwłok wahają się od 4000 do 9500 PLN.

Koszt transportu zwłok na Ukrainę

Kto pokrywa koszt transportu zwłok na Ukrainę?

Koszt transportu zwłok z Polski na Ukrainę, pokrywa osoba zlecająca usługę firmie. Może to być współmałżonek, rodzeństwo, rodzic, itp. ale także zupełnie inna osoba, która wyrazi chęć pokrycia kosztów. W przypadku zgonu w pracy lub na wyjeździe służbowym usługę transportu zwłok pokrywa pracodawca. Kwestie płatności ustalane są indywidualnie po rozmowie z opiekunem. Rozumiemy, że sprowadzenie ciała osoby bliskiej może być bardzo kosztowne, dlatego zawsze doradzamy Państwu najrozsądniejsze rozwiązanie w danym przypadku, tak aby nie zostali Państwo mocno obciążeni finansowo przez firmy, instytucje na terenie Polski i Ukrainy. 

Wykonaj pierwszy krok - wypełnij formularz!

Ile kosztuje kremacja zwłok na Ukrainie?

Kremacja na terenie Ukrainy może kosztować od 5 000 do 20 000 hrywien ukraińskich. Na łączną cenę spopielenia zwłok na Ukrainie składa się kilka pozycji, które zostaną uwzględnione na fakturze z krematorium: transport osoby zmarłej do krematorium (z terenu Ukrainy), trumna kremacyjna, kremacja, urna, sporządzenie dokumentów, usługa chłodni czy też dezynfekcja. W związku z niewielką ilością krematoriów na terenie Ukrainy czas realizacji spopielenia zwłok jest znacznie wydłużony. Osobę zmarłą należy przetransportować do chłodni, gdzie oczekiwać będzie na czas kremacji od 3 do 7 dni. Należy pamiętać, że wiąże się to z dodatkowymi opłatami. 

Ile kosztuje sprowadzenie urny z prochami na Ukrainę?

W każdym przypadku transportu urny z prochami z Polski na Ukrainę – usługę wyceniamy indywidualnie. Rodziny osób zmarłych najczęściej decydują się na kremację na terenie Polski i transport urny na Ukrainę, ze względu na wydłużony czas oczekiwania w krematoriach ukraińskich. 

W sytuacji, w której już doszło do kremacji, musimy uzyskać od Państwa informacje, jakie dokumenty już są w Państwa posiadaniu, bądź jakie dokumenty czekają na nas w krematorium/domu pogrzebowym na terenie Polski. Wtedy po zapoznaniu się z lokalizacją odbioru urny z prochami, będziemy w stanie bezbłędnie określić koszt sprowadzenia urny z prochami na Ukrainę. Cena ww. usługi zazwyczaj występuję w przedziale: 3 500 – 6 000 PLN.