Transport zwłok z Kanady

Transport zwłok z Kanady
Transport zwłok z Kanady

Kanada - Polska

Kanada - Polska

Transport zwłok z Kanady

Obecnie ten kraj zamieszkuje ok. 1 000 000 Polaków i 1 500 000 osób pochodzenia polskiego. Ze względu na niezwykle dużą liczbę naszych rodaków w Kraju Klonowego Liścia, zlecenia na transport zwłok z Kanady do Polski oraz transport urn z Kanady organizujemy bardzo często. Koszty uzależnione są od wielu zmiennych, najczęściej podczas pierwszej rozmowy telefonicznej z Państwem możemy określić całkowity koszt transportu zwłok z Kanady do Polski.

Wystarczy wykonać jeden telefon pod numer +48 500 369 737

Poprowadzimy sprawę od początku do końca

Pozostaniemy do państwa dyspozycji całodobowo

Transport zwłok z Kanady

Wykonaj pierwszy krok - wypełnij formularz!

Usługa przewóz zwłok z Kanady do Polski zawiera:

Trumna z wkładem metalowym, bądź urna zgodna z przepisami obowiązującymi na terenie Kanady i Polski

Wszystkie niezbędne dokumenty związane z repatriacją oraz konieczne tłumaczenia przysięgłe

Transport ciała bądź urny drogą lotniczą

Odbiór ciała bądź urny z lotniska oraz dostarczenie do wskazanej miejscowości na terytorium Polski

Zapoznaj się z cennikiem usług dodatkowych:

Jak wygląda transport zwłok/prochów z Kanady do Polski w naszej firmie?

Transport zwłok do Polski
 1. Kontaktują się Państwo z nami w celu ustalenia szczegółów, określimy cenę oraz czas w jakim będziemy w stanie zrealizować usługę.
 2. Na Państwa adres mailowy wyślemy formularze do uzupełnienia przez osoby z pierwszej linii pokrewieństwa (małżonek/małżonka, rodzice, dzieci – osoby zmarłej).
 3. Wyślemy również umowę, która potwierdzi zakres usług naszej firmy oraz ustaloną cenę.
 4. Po odesłaniu wypełnionych skanów (bądź dokładnych zdjęć) formularzy, nasze biuro zaczyna pracę nad organizacją niezbędnych dokumentów.
 5. Nasz przedstawiciel z Toronto, bądź z Mississauga z należytym szacunkiem podejmuje ciało osoby zmarłej i dokonuje balsamowania zwłok (wymagane przez linie lotnicze podczas transportu zwłok samolotem), bądź kremacji.
 6. Przed szczelnym zamknięciem trumny wykonujemy zdjęcie osoby zmarłej (na życzenie najbliższych członków rodziny zostanie Państwu udostępnione).
 7. Następnie dokonujemy odprawy konsularnej w konsulacie RP na terenie Toronto.
 8. Po spełnieniu niezbędnych formalności trumna bądź urna transportowana jest na lotnisko w celu odprawy celnej.
 9. Następnie nasi pracownicy odbierają trumnę, bądź urnę z terminala LOT-CARGO i dostarczają ją do wskazanego miejsca na terenie Polski.
 10. Będziemy informować Państwa na bieżąco o etapie repatriacji mailowo bądź telefonicznie.
 11. Po zakończonym transporcie wystawiamy Państwu fakturę VAT, która pozwoli osobom uprawnionym do odbioru zasiłku pogrzebowego z ZUS bądź KRUS w kwocie 4000 zł.

Transport zwłok z Kanady - Dokumenty, które pozyskujemy:

 1. Akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego
 2. Akt zawarcia związku małżeńskiego (w zależności od stanu cywilnego) z USC.
 3. Oryginał aktu zgonu lub jego uwierzytelniony odpis.
 4. Decyzja Urzędu Miasta, bądź Starostwa na przewóz zwłok, bądź urny z Kanady do Polski i pochówek na cmentarzu wskazanym przez rodzinę.
 5. Postanowienie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w związku z przewozem zwłok z Kanady.
 6.  Zaświadczenie władz lokalnych na terenie Kanady stwierdzające, że przyczyną zgonu nie była choroba zakaźna.
 7. Poświadczone notarialnie zaświadczenie stwierdzające szczelne zamknięcie trumny/urny.
 8. Zaświadczenie konsula RP na terenie Kanady (w tym opłata z tym związana).
 9. Niezbędne tłumaczenia przysięgłe.

Jak przewieźć urnę z prochami z Kanady do Polski?

Transport urny z prochami z Kanady do Polski musi zostać zrealizowany z należytym szacunkiem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami po stronie kanadyjskiej oraz polskiej. Osoba dokonująca transportu musi posiadać pełen komplet dokumentów wymaganych podczas transportu urny z Kanady do Polski, w przeciwnym wypadku urna zostanie zatrzymana przez kontrolę celną i może być przetrzymywana przez bliżej nieokreślony czas. 

Ile czasu zajmuje sprowadzenie zwłok z Kanady?

Po otrzymaniu od Państwa wypełnionych formularzy niezwłocznie kontaktujemy się ze stroną kanadyjską. Pozyskujemy niezbędne dokumenty przed transportem osoby zmarłej i umawiamy termin balsamowania ciała (w sytuacji transportu zwłok z Kanady do Polski), bądź kremacji (w przypadku sprowadzenia urny z prochami z Kanady do Polski). Gdy ciało, bądź urna z prochami są już przygotowane niezwłocznie organizujemy połącznie lotnicze. Cały proces może trwać od 1-3 tygodni od zwolnienia ciała osoby zmarłej.

Ekshumacja zwłok/prochów na terenie Kanady i transport do Polski

Jesteśmy w stanie zorganizować i zrealizować proces ekshumacji zwłok bądź prochów osoby zmarłej pochowanej na terenie Kanady. Pozyskamy wszelkie niezbędne dokumenty i zgody. Cały proces jest czasochłonny, może trwać nawet powyżej miesiąca z uwagi na urzędowy czas odpowiedzi na poszczególne wnioski. Ze swojej strony dołożymy niezbędnych starań, aby szczątki w możliwie najkrótszym czasie spoczęły na terytorium RP.