Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Anielski Orszak, ul. Legionowa 14/16 lok. 107 15-099 Białystok NIP 5423149077, tel.+48 500 369 737

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możesz się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem biuro@anielski-orszak.pl

Dane osobowe przetwarzamy w celu:
– zawarcia i realizacji umowy;
– działań zmierzających do zawarcia umowy (w tym przedstawienia oferty jeśli o nią
zapytasz)
– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
– marketingowym, abyś na bieżąco był z ofertą – jednak tylko gdy wyrazisz na to zgodę– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Dane osobowe, jeśli zajdzie taka konieczność, mogą zostać przekazane:
– obsłudze prawnej,
– obsłudze IT
– bankom,
– operatorom pocztowym a także innym podmiotom, którym dane będą musiały być udostępnione na podstawie przepisów prawa.

Podanie danych osobowych:
– dla celów zawarcia umowy lub przedstawienia jej warunków – jest warunkiem zawarcia umowy i jesteś zobowiązany/a do ich podania. Konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
– dla celów marketingowych – jest dobrowolne i nie jesteś zobowiązany do ich podania. 

Jeśli jednak nie podasz ich, nie będziemy mogli informować Cię o naszej bieżącej ofercie.

Twoje dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji lub do wycofania udzielonej przez Ciebie zgody.

Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) sprostowania danych;
b) usunięcia danych;
c) ograniczenia przetwarzania danych;
d) przenoszenia danych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

Aby zrealizować powyższe prawa wystarczy, wiadomość email na adres: biuro@anielski-orszak.pl;

Jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy także, że Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.