Transport zwłok na Ukrainę

transport zwłok na Ukrainę
transport zwłok na Ukrainę

Polska-Ukraina

Polska - Ukraina

Transport zwłok na Ukrainę

W roku 2022, w związku z wojskową agresją Rosji na Ukrainę, wielu jej mieszkańców, zostało zmuszonych do ucieczki z kraju. Szacuje się, że obecnie granicę z Polską przekroczyło już ponad 4 mln mieszkańców Ukrainy. Nasi pracownicy każdego tygodnia pomagają rodzinom pogrążonym w żałobie, organizując transport zwłok z Polski na Ukrainę oraz transport prochów i urn na Ukrainę. Jesteśmy w stałym kontakcie z jednostkami terytorialnymi oraz konsulatem Ukrainy w Polsce co umożliwia szybką i sprawną realizację transportu. Koszt sprowadzenia osoby zmarłej jest uzależniony od wielu czynników, podczas pierwszej rozmowy telefonicznej staramy się uzyskać od Państwa jak najwięcej informacji, aby określić całkowity koszt sprowadzenia zwłok z Polski na Ukrainę. Usługa transportu zwłok z Polski na Ukrainę, mimo trudności związanych między innymi z działaniami wojennymi, realizowana jest systematycznie. 

Wystarczy wykonać jeden telefon pod numer +48 500 369 737

Poprowadzimy sprawę od początku do końca

Pozostaniemy do państwa dyspozycji całodobowo

Koszt transportu zwłok na Ukrainę

Wykonaj pierwszy krok - wypełnij formularz!

Usługa przewóz zwłok na Ukrainę zawiera:

Trumna z wkładem metalowym, bądź urna zgodna z przepisami obowiązującymi na terenie Polski i Ukrainy

Wszystkie niezbędne dokumenty związane z repatriacją oraz konieczne tłumaczenia przysięgłe

Transport ciała bądź urny drogą lądową oraz dostarczenie do wskazanej miejscowości na terytorium Ukrainy

Możliwość wykonania kremacji na terenie Polski i dostarczenie urny z prochami

Zapoznaj się z cennikiem usług dodatkowych:

Transport zwłok z Polski

Jak wygląda transport zwłok/prochów na Ukrainę w naszej firmie?

1. Kontaktują się Państwo z nami w celu ustalenia szczegółów, określimy cenę oraz czas, w jakim będziemy w stanie zrealizować usługę.
2. Na podany przez Państwa adres mailowy wyślemy formularze do uzupełnienia przez osoby z pierwszej linii pokrewieństwa (małżonka/małżonek, rodzice, dzieci – osoby zmarłej).
3. Po odesłaniu wypełnionych formularzy (skanów lub dokładnych zdjęć), nasi pracownicy zaczynają pracę nad organizacją niezbędnych dokumentów.
4. Kierowcy zostają skierowani do miejscowości, w której znajduje się ciało osoby zmarłej i pozyskują oryginały dokumentów z poszczególnych instytucji.
5. Pracownicy przygotowują osobę zmarłą z należytym szacunkiem i odbierają ciało.
6. Przed szczelnym zamknięciem trumny wykonywane jest zdjęcie osoby zmarłej (na życzenie najbliższych członków rodziny zostanie Państwu udostępnione).
7. Po pozyskaniu niezbędnych dokumentów, kierowcy wraz z osobą zmarłą kierują się w stronę granicy z Ukrainą, bądź dokonują kremacji.
8. Następnie odwożą osobę zmarłą do miejscowości wyznaczonej przez rodzinę.
9. Będziemy informować Państwa na bieżąco o etapie realizacji usługi mailowo lub telefonicznie.
10. Po zakończonym transporcie otrzymują Państwo fakturę VAT uwzględniającą szczegółowo wykonane usługi.

Transport zwłok na Ukrainę - Dokumenty, które pozyskujemy:

  1. Akt zgonu
  2. Karta zgonu zawierająca przyczynę zgonu lub wykluczenie choroby zakaźnej
  3. Pełnomocnictwo
  4. Decyzja zarządcy cmentarza ukraińskiego dotycząca zgody na przyjęcie oraz pochówek zwłok
  5. Zaświadczenie szczelnego zamknięcia trumny/urny
  6. Postanowienie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w związku z przewozem zwłok
  7. Zaświadczenie konsula Ukrainy na terenie Polski
  8. Tłumaczenia uwierzytelnione
  9. Certyfikat kremacji. 

Jak przewieźć urnę z prochami z Polski na Ukrainę?

Najlepszym rozwiązaniem z uwagi na czas realizacji usługi transportu urny z prochami z Polski na Ukrainę jest odbiór ciała osoby zmarłej i kremacja na terenie Polski. Aktualnie w Polsce funkcjonuje ponad sześćdziesiąt pięć krematoriów, natomiast na Ukrainie tylko trzy. W związku z powyższym czas oczekiwania na kremację na terenie Ukrainy jest znacznie wydłużony, dodatkowo konflikt zbrojny utrudnia realizacje ww. usługi w okresie jednego tygodnia. Koszt kremacji na terenie Polski jest znacznie zbliżony do ceny na terenie Ukrainy. Urnę z prochami zmarłego transportujemy drogą lądową, po spełnieniu niezbędnych formalności. Dodatkowo umożliwiamy Rodzinom transport urny we własnym zakresie, dopełniając wszystkich formalności oraz przekazując urnę z prochami zmarłego członkowi najbliższej rodziny. 

Ile czasu zajmuje sprowadzenie zwłok na Ukrainę?

Wykorzystując doświadczenie całego zespołu firmy Anielski Orszak, jesteśmy w stanie zrealizować usługę sprowadzenie zwłok z Polski na Ukrainę w kilka dni po uzyskaniu informacji dotyczącej zwolnienia ciała przez lokalne władze. W większości przypadków osoba zmarła trafia na Ukrainę w ciągu 2-7 dni roboczych. W związku z działaniami wojennymi na terenie Ukrainy sprowadzenie zwłok odbywa się drogą lądową, natomiast aktualnie transport trumny lub urny drogą lotniczą nie jest możliwy. 

Transporty, kremacje, ekshumacje
stały kontakt z rodziną
organizujemy wszystkie dokumenty
Poprzedni
Następny