Transport zwłok z USA

Transport zwłok z USA
Transport zwłok z USA

USA - Polska

USA - Polska

Transport zwłok z USA

Obecnie, w USA, około 10 mln ludności jest pochodzenia polskiego, z czego ok. 600 000 osób posługuje się językiem polskim w codziennym życiu. W związku z tak bogatą liczebnie Polonią, realizujemy transport zwłok z USA do Polski systematycznie. Podczas pierwszej rozmowy telefonicznej z Państwem jesteśmy w stanie określić koszt transportu zwłok z USA do Polski.

Wystarczy wykonać jeden telefon pod numer +48 500 369 737

Poprowadzimy sprawę od początku do końca

Pozostaniemy do państwa dyspozycji całodobowo

Wykonaj pierwszy krok - wypełnij formularz!

Usługa przewóz zwłok z USA do Polski zawiera:

Trumna z wkładem metalowym, bądź urna zgodna z przepisami obowiązującymi na terenie USA i Polski.

Wszystkie niezbędne dokumenty związane z repatriacją oraz konieczne tłumaczenia przysięgłe.

Transport ciała bądź urny drogą lotniczą. 

Odbiór ciała bądź urny z lotniska oraz dostarczenie do wskazanej miejscowości na terytorium Polski.

Zapoznaj się z cennikiem usług dodatkowych:

Transport zwłok do Polski

Jak wygląda transport zwłok/prochów z USA do Polski w naszej firmie?

1. Kontaktują się Państwo z nami w celu ustalenia szczegółów, określimy cenę oraz czas w jakim będziemy w stanie zrealizować usługę.
2. Na Państwa adres mailowy wyślemy formularze do uzupełnienia przez osoby z pierwszej linii pokrewieństwa (małżonek/małżonka, rodzice, dzieci – osoby zmarłej).
3. Wyślemy również umowę, która potwierdzi zakres usług naszej firmy oraz ustaloną cenę.
4. Po odesłaniu wypełnionych skanów (bądź dokładnych zdjęć) formularzy, nasze biuro zaczyna pracę nad organizacją niezbędnych dokumentów.
5. Nasz przedstawiciel z terenu Stanów Zjednoczonych z należytym szacunkiem podejmuje ciało osoby zmarłej i dokonuje balsamowania zwłok (wymagane przez linie lotnicze podczas transportu zwłok samolotem), bądź kremacji.
6. Przed szczelnym zamknięciem trumny wykonujemy zdjęcie osoby zmarłej (na życzenie najbliższych członków rodziny zostanie Państwu udostępnione).
7. Następnie dokonujemy odprawy konsularnej w konsulacie RP na terenie: Nowego Jorku, Chicago lub Waszyngtonu.
8. Po spełnieniu niezbędnych formalności trumna bądź urna transportowana jest na lotnisko w celu odprawy celnej.
9. Następnie nasi pracownicy odbierają trumnę, bądź urnę z terminala LOT-CARGO i dostarczają ją do wskazanego miejsca na terenie Polski.
10. Będziemy informować Państwa na bieżąco o etapie transportu mailowo bądź telefonicznie.
11. Po zakończonym transporcie wystawiamy Państwu fakturę VAT, która pozwoli osobom uprawnionym do odbioru zasiłku pogrzebowego z ZUS bądź KRUS w kwocie 4000 zł.

Transport zwłok z USA – Dokumenty, które pozyskujemy:

  1. Akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego
  2. Akt zawarcia związku małżeńskiego (w zależności od stanu cywilnego) z USC.
  3. Oryginał aktu zgonu lub jego uwierzytelniony odpis.
  4. Decyzja Urzędu Miasta, bądź Starostwa na przewóz zwłok, bądź urny z USA do Polski i pochówek na cmentarzu wskazanym przez rodzinę.
  5. Postanowienie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w związku z przewozem zwłok z USA.
  6.  Zaświadczenie władz lokalnych na terenie USA stwierdzające, że przyczyną zgonu nie była choroba zakaźna.
  7. Zgoda (Transit/Burial Permit) na wywiezienie zwłok poza terytorium właściwego stanu USA. 
  8. Poświadczone notarialnie zaświadczenie stwierdzające szczelne zamknięcie trumny/urny.
  9. Zaświadczenie konsula RP na terenie USA (w tym opłata z tym związana).
  10. Niezbędne tłumaczenia przysięgłe.

Jak przewieźć urnę z prochami z USA do Polski?

Transport urny z prochami z USA do Polski musi zostać zrealizowany z należytym szacunkiem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami po stronie amerykańskiej oraz polskiej. Osoba dokonująca transportu musi posiadać pełen komplet dokumentów wymaganych podczas transportu urny z USA do Polski, w przeciwnym wypadku urna zostanie zatrzymana przez kontrolę celną i może być przetrzymywana przez bliżej nieokreślony czas.

Ile czasu zajmuje sprowadzenie zwłok z USA?

Po otrzymaniu od Państwa wypełnionych formularzy niezwłocznie kontaktujemy się ze stroną amerykańską. Pozyskujemy niezbędne dokumenty przed transportem osoby zmarłej i umawiamy termin balsamowania ciała (w sytuacji transportu zwłok z USA do Polski), bądź kremacji (w sytuacji sprowadzenia urny z prochami z USA do Polski). Gdy ciało, bądź urna z prochami są już przygotowane niezwłocznie organizujemy połącznie lotnicze. Cały proces może trwać od 1-3 tygodni od zwolnienia ciała osoby zmarłej.

Ekshumacja zwłok/prochów na terenie USA i transport do Polski

Jesteśmy w stanie zorganizować i zrealizować proces ekshumacji zwłok bądź prochów osoby zmarłej pochowanej na terenie USA. Pozyskamy wszelkie niezbędne dokumenty i zgody. Cały proces jest czasochłonny, może trwać nawet powyżej miesiąca z uwagi na urzędowy czas odpowiedzi na poszczególne wnioski. Ze swojej strony dołożymy niezbędnych starań, aby szczątki w możliwie najkrótszym czasie spoczęły na terytorium RP.