Koszt transportu zwłok z Litwy

Koszt transportu zwłok z Litwy

Transport zwłok z Litwy

Litwa - Polska

Śmierć bliskiej osoby jest nieuchronnie bolesnym okresem, który staje się trudniejszy. w przypadku gdy zgon nastąpił w obcym kraju. Jesteśmy po to, aby w tym trudnym czasie pomóc Państwu sprowadzić ciało bądź prochy zmarłego i załatwić wszystkie formalności. Wybierzemy z Państwem najbardziej ekonomiczny i najszybszy sposób transportu, który zapewni bezpieczny i pełen szacunku powrót zmarłego do kraju.
Koszt transportu osoby zmarłej z Litwy do Polski określany jest w każdym konkretnym przypadku indywidualnie po rozmowie naszego opiekuna z rodziną. Na ostateczną cenę sprowadzenia zwłok ma wpływ wiele czynników takich jak: odległość, rodzaj transportu, rodzaj trumny bądź urny, koszty w szpitalach czy innych placówkach. W podanej przez naszego pracownika cenie są zawarte:

  1. Standardowa trumna z wkładem metalowym przeznaczona do międzynarodowego transportu zmarłych lub standardowa urna.
  2. Opłaty związane z wszystkimi formalnościami takimi jak: tłumaczeniami uwierzytelnionymi dokumentów, odprawami konsularnymi, uzyskaniem dokumentów w polskich oraz litewskich urzędach.
  3. Odprawa sanitarna oraz odprawa celna.
  4. Transport zwłok osoby zmarłej lub urny z prochami z Litwy do Polski specjalistycznym karawanem pogrzebowym.
Sprawdź koszty takiej usługi – Transport zwłok z Litwy

Cena transportu zwłok

z Litwy
od 5 500 zł
  • darmowa urna
  • obsługa prawna
  • pełnomocnictwo

Ile kosztuje transport zwłok z Litwy?

Na terenie Republiki Litewskiej usługa transportu zwłok bądź prochów kończy się w konsulacie RP w Wilnie. Sprowadzenie zwłok z Litwy do Polski na przykładzie Wilna to okolice 6 000 PLN. Na łączny koszt transportu zwłok bądź prochów z Litwy do Polski wpływa: rodzaj transportu, odległość, rodzaj trumny bądź urny, koszty związane z podjęciem osoby zmarłej w miejscu zgonu, opłaty związane z pozyskaniem niezbędnych dokumentów, wybrane usługi dodatkowe. Po szczegółowe informacje zalecamy kontakt telefoniczny. 

Koszt transportu zwłok z Litwy

Kto pokrywa koszt transportu zwłok z Litwy?

Zleceniodawcą usługi może być współmałżonek, rodzeństwo, rodzic, dzieci – osoby zmarłej. Natomiast koszt transportu zwłok z Litwy do Polski pokrywa osoba zlecająca usługę firmie bądź zupełnie inna osoba, która wyrazi chęć dokonania płatności. W sytuacji, gdy śmierć bliskiej osoby nastąpiła w pracy lub w trakcie wyjazdu służbowego usługę sprowadzenia ciała zmarłego pokrywa pracodawca. Na podstawie naszej faktury VAT mogą Państwo starać się o zasiłek pogrzebowy z ZUS, bądź KRUS w kwocie 4 000 PLN. 

Płatność za usługę transportu osoby zmarłej ustalana jest indywidualnie po rozmowie z opiekunem. Rozumiemy, że sprowadzenia ciała bliskiej osoby może być bardzo kosztowne, dlatego postaramy się wybrać z Państwem najlepszą formę transportu zmarłego.

Wykonaj pierwszy krok - wypełnij formularz!

Ile kosztuje kremacja zwłok na Litwie?

W roku 2011 otwarte zostało pierwsze krematorium na Litwie w Kiejdanach, jest to jedyne krematorium na terenie tego państwa. W związku z powyższym czas oczekiwania na kremację osoby zmarłej jest znacznie wydłużony, aby przyśpieszyć realizację usługi, litewskie domy pogrzebowe wybierają możliwość kremacji na terenie Polski i Łotwy. Na rok 2024 planowane jest uruchomienie drugiego krematorium na terytorium Litwy. 

Cena kremacji na terenie Republiki Litewskiej wynosi od 382 EUR do 750 EUR. W zależności od usług towarzyszących na łączną kwotę spopielenia zwłok składa się kilka pozycji takich jak: transport osoby zmarłej do krematorium, przygotowanie zwłok (usunięcie ewentualnego rozrusznika serca lub innego tego typu przedmiotu), usługa chłodni, trumna kremacyjna, urna, sporządzenie dokumentacji. Dodatkowo krematorium umożliwia wybór usług dodatkowych takich jak: zmiana modelu trumny i urny, ubranie osoby zmarłej, czy też przeprowadzenie pożegnania przed kremacją (od 50 EUR do 100 EUR za 1 godz.).

Rodziny osób zmarłych najczęściej wybierają możliwość transportu ciała zmarłego i kremacji na terenie Polski co znacząco skraca czas realizacji usługi oraz obniża koszty transportu. 

Ile kosztuje sprowadzenie urny z prochami z Litwy?

Koszt transportu urny z prochami z Litwy do Polski, w każdym przypadku wyceniamy indywidualnie. Cena usługi zależy od ilości kilometrów do pokonania przez naszych kierowców na terenie Litwy i Polski, rodzaju pozostałych dokumentów, które musimy zorganizować, aby transport przebiegł zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sprowadzenie urny z prochami z Litwy do Polski waha się w przedziale 4 500 – 6 000 PLN. Urnę z prochami bliskiej osoby mogą Państwo przetransportować we własnym zakresie pod warunkiem zorganizowania wszystkich niezbędnych formalności. Służymy również pomocą w pozyskaniu dokumentów uprawniających Państwa do transportu urny z prochami. 

Transport zwłok z Litwy samolotem - cena

W transporcie lotniczym szczątki kwalifikowane są jako ładunek specjalny, ponieważ ich przewóz wymaga szczególnej obsługi oraz przechowywania, dlatego w celu sprowadzenia zwłok drogą lotniczą konieczne jest odpowiednie przygotowanie ciała do transportu (zabalsamowane szczątki osoby zmarłej należy umieścić w szczelnie zamkniętej trumnie). Trumna, w której znajduje się ciało zmarłego, może być transportowana samolotem towarowym oraz pasażerskim. W przypadku samolotów pasażerskich tylko wtedy, gdy przestrzeń bagażowa i ładunkowa odizolowana jest od pasażerów. 

Transport zwłok drogą lotniczą to jeden  z najbardziej skomplikowanych procesów i często koszt usługi jest znacznie wyższy niż transport zmarłego droga lądowa. Na koszt sprowadzenia zwłok z Litwy do Polski samolotem składa się kilka pozycji takich jak: opłata za balsamowanie ciała zmarłego w kraju zgonu, trumna z wkładem metalowym przeznaczona do międzynarodowego transportu zmarłych, pozyskanie niezbędnych dokumentów, zaświadczeń, decyzji, opłaty lotniskowe, transport trumny z ciałem zmarłego na lotnisko.