USA – Polska

Transport zwłok z USA

Obecnie, w USA, około 10 mln ludności jest pochodzenia polskiego, z czego ok. 600 000 osób posługuje się językiem polskim w codziennym życiu. W związku z tak bogatą liczebnie Polonią, realizujemy transport zwłok z USA do Polski systematycznie. Ceny są uzależnione od wielu zmiennych i zaczynają się od 20 000 zł za transport urny z prochami, a od 35 000 zł za przewóz trumny.

Dowiedz się więcej
Wystarczy wykonać jeden telefon pod numer +48 500 369 737

Poprowadzimy sprawę od początku do końca

Pozostaniemy do państwa dyspozycji całodobowo

Na podstawie zeskanowanego upoważnienia do prowadzenia sprawy

w Państwa imieniu pozyskujemy:

Zgodę władz lokalnych na wywóz zwłok lub prochów poza granice Stanów Zjednoczonych

Akt zgonu wydany na druku międzynarodowym lub akt zgonu wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski

Kartę zgonu lub dokument stwierdzający wykluczenie choroby zakaźnej pozyskany od właściwego lekarza lub koronera

Zaświadczenie wydane przez urzędnika gminy, stwierdzającego, że spełniono wymogi dotyczące międzynarodowego przewozu zwłok (specjalistyczna trumna z metalowym wkładem).

Uiścimy opłatę konsularną, uzyskując tym samym zgodę polskiego konsulatu na przywiezienie ciała zmarłego z USA do Polski.

Uzyskamy zgodę starosty w miejscowości, w której ma nastąpić pochówek na przewóz zwłok bądź prochów z zagranicy do Polski.

Zaświadczenie kremacji (w wypadku transportu urny z prochami)

Formularz

Do rozpoczęcia pracy nad Państwa sprawą będziemy potrzebowali uzupełnienia upoważnienia dostępnego do pobrania po kliknięciu w przycisk, możemy również przesłać formularz drogą mailową.

Zadzwoń do nas

Doradzimy i pomożemy załatwić wszelkie formalności.

Zostaw do siebie kontakt

Skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe.

Koszt samego transportu zawiera wszystkie opłaty, które wynikają z realizacji usługi jak:

 • Trumna z metalowym wkładem zgodna z obowiązującymi przepisami
 • W przypadku kremacji dodatkowo urna
 • Wniesienie opłaty konsularnej
 • Międzynarodowe tłumaczenia dokumentów
 • Odprawa sanitarna i odprawa celna
 • Uzyskanie zezwolenia starostwa lub urzędu miasta na przewóz zwłok z USA
 • Uzyskanie zaświadczenia medycznego, iż przyczyną zgonu nie była choroba zakaźna
 • Zaświadczenie miejscowych władz, że zwłoki zostały złożone w metalowej trumnie
 • Uzyskanie pozwolenia od miejscowych władz na transport zwłok z USA do Polski
 • Pozyskanie aktu zgonu
 • Transport karawanem z USA do wskazanego miejsca w Polsce
 • Stały kontakt z rodziną

USA – Polska

Cena od  20 000zł

Cennik transportu zwłok z USA do Polski różni się w zależności od danego przypadku. Koszt ustalany jest indywidualnie, a na ostateczną kwotę ma wpływ wiele czynników takich jak: odległości, rodzaj trumny, koszty w szpitalach czy innych placówkach. W podanej przez naszego konsultanta cenie są zawarte:

 1. Koszt standardowej trumny z wkładem metalowym do międzynarodowego transportu zmarłych,
 2. Opłaty związane z wszelkimi formalnościami tj. tłumaczeniami dokumentów, odprawami konsularnymi, uzyskaniem dokumentów w polskich oraz amerykańskich urzędach
 3. Odprawa sanitarna i odprawa celna,
 4. Transport specjalistycznym karawanem pogrzebowym.

Koszt transportu zwłok do Polski pokrywa osoba zlecająca usługę firmie. Może to być współmałżonek, rodzeństwo, rodzic, itd., ale także zupełnie inna osoba, która wyrazi chęć pokrycia kosztów. Ważne jest, aby osoba upoważniająca była krewnym z pierwszej linii pokrewieństwa. Możliwe jest wtedy otrzymanie zasiłku pogrzebowego w wysokości 4000 zł z ZUS/KRUS.

Kwestie płatności ustalane są indywidualnie po rozmowie z opiekunem sprawy. Zdajemy sobie sprawę, że sprowadzenie ciała osoby bliskiej może być bardzo kosztowne, dlatego jesteśmy w stanie rozłożyć koszt usługi na dogodne raty. Nie wymagamy przedpłat, jak w innych domach pogrzebowych, nie praktykujemy również rozliczenia w momencie dostarczenia zmarłej osoby do Polski. Państwo obdarowują nas zaufaniem powierzając nam tak ważną sprawę co działa, w obie strony.

Oferujemy międzynarodowy przewóz prochów i zwłok z USA.

Oferujemy przewóz zwłok z zagranicy. Wśród naszych usług jest również dostępny transport zwłok z USA.

Największe skupiska Polonii w Stanach Zjednoczonych znajdują się w Nowym Jorku i Chicago. Zdecydowana większość dzisiejszej Polonii pochodzi z wielkiej fali migracyjnej w XIX i XX wieku.

Obecnie około 10 mln stanowi ludność pochodzenia polskiego, z czego ok. 600 000 osób posługuje się językiem polskim w codziennym życiu. W związku z tak bogatą liczebnie Polonią, realizujemy transporty zwłok z USA do Polski systematycznie.

Gwarantujemy Państwu najbardziej konkurencyjne ceny za wysokiej jakości usługi transportu zwłok z zagranicy do Polski. Zawierają one koszt skompletowania niezbędnych dokumentów, pozwoleń, a także ich tłumaczeń. Ponadto przydzielamy opiekuna sprawy, z którym zapewniamy Państwu stały kontakt. Będzie on do Państwa dyspozycji i odpowie na wszelkie pytania. Do jego zadań należy ustalenie planu działania oraz bieżące informowanie o przebiegu procesu transportowania ciała do Polski.

Rozumiemy, że utrata bliskiej osoby stanowi trudny czas, dlatego staramy się odciążyć Państwa od obowiązków związanych ze sprowadzeniem ciała do kraju. Naszym celem jest pomoc oraz umożliwienie przeżycia żałoby w spokojny sposób.

Ceny są uzależnione od wielu zmiennych i zaczynają się od 20 000 zł za transport urny z prochami, a od 35 000 zł za przewóz trumny. Koszta są zależne m.in. od kursu dolara oraz całkowitej wagi trumny z ciałem.