Norwegia – Polska

Transport zwłok z Norwegii

Norwegia jest bardzo chętnie wybieranym kierunkiem emigracji naszych rodaków. Ze względu na popularność tego kierunku migracji, zlecenia na transport zmarłych z Norwegii są przez nas realizowane bezustannie. Oferujemy międzynarodowy przewóz zwłok i prochów. Ceny są uzależnione od wielu zmiennych i zaczynają się od 11 000 zł.

Dowiedz się więcej

Wystarczy wykonać jeden telefon pod numer +48 500 369 737

Poprowadzimy sprawę od początku do końca

Pozostaniemy do państwa dyspozycji całodobowo

Na podstawie zeskanowanego upoważnienia do prowadzenia sprawy

w Państwa imieniu pozyskujemy:

Przepustkę przewozową (Laissez passer), która pozwoli na transport zwłok poza granice kraju.

Akt zgonu wydany na druku międzynarodowym lub akt zgonu wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski

Kartę zgonu (Legeerklæring om dødsfall) wraz z zaświadczeniem lekarza o wykluczeniu choroby zakaźnej

Zaświadczenie wydane przez urzędnika gminy, stwierdzającego, że spełniono wymogi dotyczące międzynarodowego przewozu zwłok (specjalistyczna trumna z metalowym wkładem).

Uiścimy opłatę konsularną, uzyskując tym samym zgodę polskiego konsulatu na przywiezienie ciała zmarłego z Norwegii do Polski.

Uzyskamy zgodę starosty w miejscowości, w której ma nastąpić pochówek na przewóz zwłok bądź prochów z zagranicy do Polski.

Zaświadczenie kremacji (w wypadku transportu urny z prochami)

Formularz

Do rozpoczęcia pracy nad Państwa sprawą będziemy potrzebowali uzupełnienia upoważnienia dostępnego do pobrania po kliknięciu w przycisk, możemy również przesłać formularz drogą mailową.

Zadzwoń do nas

Doradzimy i pomożemy załatwić wszelkie formalności.

Zostaw do siebie kontakt

Skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe.

Koszt samego transportu zawiera wszystkie opłaty, które wynikają z realizacji usługi jak:

 • Trumna z metalowym wkładem zgodna z obowiązującymi przepisami
 • W przypadku kremacji dodatkowo urna
 • Wniesienie opłaty konsularnej
 • Międzynarodowe tłumaczenia dokumentów
 • Odprawa sanitarna i odprawa celna
 • Uzyskanie zezwolenia starostwa lub urzędu miasta na przewóz zwłok z Norwegii
 • Uzyskanie zaświadczenia medycznego, iż przyczyną zgonu nie była choroba zakaźna
 • Zaświadczenie miejscowych władz, że zwłoki zostały złożone w metalowej trumnie
 • Uzyskanie pozwolenia od miejscowych władz na transport zwłok z Norwegii do Polski
 • Pozyskanie aktu zgonu
 • Transport karawanem z Norwegii do wskazanego miejsca w Polsce
 • Stały kontakt z rodziną

Norwegia – Polska

Cena od  11 000zł

Cennik transportu zwłok z Norwegii do Polski różni się w zależności od danego przypadku. Koszt ustalany jest indywidualnie, a na ostateczną kwotę ma wpływ wiele czynników takich jak: odległości, rodzaj trumny, koszty w szpitalach czy innych placówkach. W podanej przez naszego konsultanta cenie są zawarte:

 1. Koszt standardowej trumny z wkładem metalowym do międzynarodowego transportu zmarłych,
 2. Opłaty związane z wszelkimi formalnościami tj. tłumaczeniami dokumentów, odprawami konsularnymi, uzyskaniem dokumentów w polskich oraz norweskich urzędach
 3. Odprawa sanitarna i odprawa celna,
 4. Transport specjalistycznym karawanem pogrzebowym.

Koszt transportu zwłok do Polski pokrywa osoba zlecająca usługę firmie. Może to być współmałżonek, rodzeństwo, rodzic, itd., ale także zupełnie inna osoba, która wyrazi chęć pokrycia kosztów. Ważne jest, aby osoba upoważniająca była krewnym z pierwszej linii pokrewieństwa. Możliwe jest wtedy otrzymanie zasiłku pogrzebowego w wysokości 4000 zł z ZUS/KRUS.

Kwestie płatności ustalane są indywidualnie po rozmowie z opiekunem sprawy. Zdajemy sobie sprawę, że sprowadzenie ciała osoby bliskiej może być bardzo kosztowne, dlatego jesteśmy w stanie rozłożyć koszt usługi na dogodne raty. Nie wymagamy przedpłat, jak w innych domach pogrzebowych, nie praktykujemy również rozliczenia w momencie dostarczenia zmarłej osoby do Polski. Państwo obdarowują nas zaufaniem powierzając nam tak ważną sprawę co działa, w obie strony.

Oferujemy międzynarodowy przewóz prochów i zwłok z Norwegii.

Nasze usługi są skierowane do osób chcących przewieźć ciało zmarłego z Norwegii do Polski.

Już od ponad 10 lat Norwegia doświadcza dużego napływu emigrantów z Polski. Jednym z czynników ułatwiających nam podróż i emigrację jest fakt, że Norwegia jest członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który zapewnia swobodny przepływ siły roboczej na podobnej zasadzie, jak Unia Europejska. Według danych z początku 2016 roku, Norwegię oficjalnie zamieszkiwało 95 700 Polaków. Aktualnie naród polski jest najliczniejszą grupą przyjezdnych na tamtych terenach. Pierwsi Polacy gościli w Norwegii po upadku powstania listopadowego, w latach 1830-1831, natomiast w latach 80. XX wieku pojawiła się emigracja związana z „Solidarnością.

Duże zarobki oraz wysoki poziom rozwinięcia państwa sprawiają, że Norwegia jest bardzo chętnie wybieranym kierunkiem emigracji naszych rodaków. Polonia w Norwegii stanowi ponad 2% populacji tego państwa i jest największą grupą imigrantów w tym kraju.

Ze względu na popularność tego kierunku migracji, zlecenia na transport zmarłych z Norwegii są przez nas realizowane bezustannie.

Gwarantujemy Państwu najbardziej konkurencyjne ceny za wysokiej jakości usługi transportu zwłok z zagranicy do Polski. Zawierają one koszt skompletowania niezbędnych 

dokumentów, pozwoleń, a także ich tłumaczeń. Ponadto przydzielamy opiekuna sprawy, z którym zapewniamy Państwu stały kontakt. Będzie on do Państwa dyspozycji i odpowie na wszelkie pytania. Do jego zadań należy ustalenie planu działania oraz bieżące informowanie o przebiegu procesu transportowania ciała do Polski.

Rozumiemy, że utrata bliskiej osoby stanowi trudny czas, dlatego staramy się odciążyć Państwa od obowiązków związanych ze sprowadzeniem ciała do kraju. Naszym celem jest pomoc oraz umożliwienie przeżycia żałoby w spokojny sposób. Ceny są uzależnione od wielu zmiennych i zaczynają się od 9 000 zł.

Wycena jest indywidualna i różna w każdym tygodniu i zależy m.in. od ilości obsługiwanych rodzin w danym tygodniu, odległości do pokonania na terenie poszczególnych krajów oraz ewentualnych dodatkowych usług.