Regulamin

Regulamin strony internetowej dla międzynarodowego transportu zwłok – Anielski Orszak.

 

Witamy na stronie internetowej Międzynarodowego transportu zwłok – Anielski Orszak. Przed korzystaniem z naszej strony prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższym regulaminem. Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków i zobowiązujesz się do ich przestrzegania.   1. Warunki ogólne:

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z naszej strony internetowej, w tym zasady dostępu do treści i usług oferowanych przez międzynarodowy transport zwłok – Anielski Orszak.

1.2 Zabrania się jakiejkolwiek nielegalnej i nieetycznej działalności na naszej stronie.

1.3 Miedzynarodowy transport zwlok – Anielski Orszak zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna na stronie.

 

  1. Treści na stronie:

2.1 Wszystkie treści prezentowane na stronie międzynarodowego transportu zwłok – Anielski Orszak są chronione prawami autorskimi i nie mogą być kopiowane, reprodukowane lub wykorzystywane w inny sposób bez naszej wiedzy i zgody.

2.2 Udostępniamy informacje na temat naszych usług, procedur i związanych z nami zagadnień. Informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej lub medycznej.  1. Zabronione działania:

3.1 Zabrania się korzystania z naszej strony w sposób, który może zakłócić jej prawidłowe funkcjonowanie, takich jak ataki typu DDoS, spamowanie, próby włamania itp.

3.2 Zabrania się umieszczania na naszej stronie treści obraźliwych, dyskryminujących, niezgodnych z prawem, szkodliwych lub w inny sposób naruszających prawa innych osób.

3.3 Zabrania się wykorzystywania naszej strony w celach komercyjnych bez naszej zgody.

 

  1. Odpowiedzialność:

          4.1 Międzynarodowy transport zwłok – Anielski Orszak nie ponosi odpowiedzialności      za jakiekolwiek straty lub szkody wynikłe z korzystania z naszej strony lub związane z nią.  

          4.2 Strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron trzecich, za które nie ponosimy odpowiedzialności w zakresie treści lub praktyki prywatności.

    

  1. Kontakt:

          5.1 W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących regulaminu lub korzystania z naszej strony, prosimy o kontakt z naszym zespołem. 

 

  1. Usługi:

     6.1 Strona internetowa Międzynarodowego transportu zwłok – Anielski Orszak umożliwia użytkownikom uzyskanie informacji na temat usług transportu zwłok.

     6.2 Międzynarodowy transport zwłok – Anielski Orszak świadczy usługi związane z organizacją transportu zwłok na terenie Polski oraz międzynarodowych przewozów zwłok.

    6.3 Warunki świadczenia usług oraz szczegółowe informacje dotyczące transportu zwłok są dostępne na stronie internetowej Międzynarodowego transportu zwłok – Anielski Orszak.       

  

  1. Postanowienia końcowe:

         7.1 Międzynarodowy transport zwłok – Anielski Orszak zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany te będą publikowane na stronie internetowej i wchodzą w życie od chwili ich opublikowania.

       7.2 W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu Międzynarodowego transportu zwłok – Anielski Orszak ma prawo podjąć działania prawne. 

       7.3 W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa Polskiego.

 

 Dziękujemy za zapoznanie się z naszym regulaminem. Życzymy udanego korzystania z naszej strony internetowej!