Międzynarodowy transport zwłok – transport zmarłego z Niemiec

Strona główna » Oferta » Transport zmarłych z Niemiec

 Dogodne położenie geograficzne oraz silne relacje interesów między Polską a Niemcami od lat skłaniają Polaków do wyjazdów zarobkowych jak również wyjazdów na stałe za naszą zachodnią granicę. W większości przypadków w sytuacji gdzie śmierć naszego rodaka następuje na terenie Niemiec, rodzina nie wyobraża sobie pochowania bliskiej osoby na obczyźnie.

Ze względu na obowiązujące na terenie Niemiec prawo procedura pozyskiwania dokumentów oraz repatriacji zmarłego powinna rozpocząć się możliwie szybko. Prawo na terenie Niemiec stanowi, że zwłoki osoby zmarłej powinny być przetransportowane do kostnicy nie później niż w przeciągu 36 godzin od śmierci. Następnie maksymalnie w przeciągu 96 godzin od zgonu powinien nastąpić pochówek, bądź kremacja. Od tych terminów można jednak odstąpić podczas, gdy prowadzone jest postępowanie prokuratorskie (wówczas pochówek, kremacja, bądź transport ciała do Polski możliwy jest dopiero po zwolnieniu zwłok przez prokuratora), a także w sytuacji, gdy zwłoki mają zostać przewiezione z Niemiec do innego kraju. W przypadku, gdy rodzina nie zleci pochówku/transportu firmie pogrzebowej, państwo niemieckie po upływie dwóch tygodni pochowa ciało na własny koszt, lecz może dochodzić zwrotu poniesionych kosztów od spadkobierców.

W Niemczech koszty organizacji pogrzebów oraz kremacji są o wiele wyższe niż w Polsce, dlatego też większość rodzin decyduje się na skorzystanie z usługi transportu zmarłej osoby do Polski.

Jeżeli zgon nastąpił w domu, wówczas, podobnie jak w Polsce, wzywany jest lekarz, który potwierdzi zgon i wystawi niemiecką kartę zgonu (Todesbescheiningung). W karcie zgonu znajduje się informacja o dacie, godzinie, miejscu zgonu oraz w niektórych przypadkach o jej przyczynie. Jeśli okaże się, że okoliczności śmierci są niejasne, wówczas zostanie wezwana policja i prokurator – w celu zbadania czy do śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie. Prokurator podejmuje decyzję o tym, czy będzie prowadził postępowanie wyjaśniające przyczyny śmierci, zleci sekcję zwłok, czy zwolni ciało.

Jeśli zgon nastąpi w szpitalu, pozyskiwanie karty zgonu następuje u lekarza dyżurującego.
W momencie gdy nie można ustalić krewnych i znajomych osoby zmarłej przebywających na terenie Niemiec, wówczas zawiadamiany jest polski konsulat. Jego zadaniem jest ustalenie adresu krewnych zmarłego w Polsce i powiadomieniu ich o tym zdarzeniu – zwykle za pośrednictwem Urzędu Miasta, Urzędu Gminy lub policji. Przekazane zawiadomienie zawiera podstawowe informacje takie jak data zgonu i jego okoliczności oraz dane kontaktowe do konsulatu, w którym będzie można otrzymać więcej informacji o dalszym postępowaniu.

Firma Anielski Orszak od lat specjalizuje się w transporcie zwłok z Niemiec do Polski. Posiadamy niezbędne doświadczenie do załatwienia w Państwa imieniu wszelkich formalności aby uzyskać wymagane dokumenty, ich tłumaczenia a na ich podstawie pozwolenia na transport i pochówek w Polsce.

Jak w przypadku każdej powierzonej nam sprawie mogą Państwo liczyć na nasze zaangażowanie, skrupulatność i profesjonalizm. Przy obsłudze zlecenia kierujemy się empatią oraz należytym poszanowaniem zmarłego.
W związku z przepisami o obowiązku transportu zmarłego w specjalistycznej trumnie z metalowym wkładem (trumna musi zostać zamknięta) istnieje możliwość wykonania zdjęcia upamiętniającego zmarłego. Nasi pracownicy ubiorą zmarłą osobę i przetransportują z dbałością o godność ostatniej podróży, pozostając z Państwem w stałym kontakcie. Z uwagi na zapytania informujemy, że niestety nie mamy możliwości zaoferowania podróży karawanem wraz z kierowcami ze względu na jedynie dwa miejsca siedzące w karawanie.

W przypadku decyzji o powierzeniu nam Państwa sprawy, zajmujemy się nią kompleksowo na podstawie upoważnienia, aby zamiast spędzać czas w urzędach oraz doszukując się informacji w jaki sposób krok po kroku zająć się sprawą osobiście mogli Państwo należycie przeżyć czas żałoby. W związku z przepisami o obowiązku transportu zmarłego w specjalistycznej trumnie z metalowym wkładem (trumna musi zostać zamknięta) istnieje możliwość wykonania zdjęcia upamiętniającego zmarłego.

Mamy świadomość jak trudny jest to dla Państwa czas. Poniżej przygotowaliśmy dla Państwa informacje dzięki którym krok po kroku zapoznają się Państwo z całym procesem sprowadzenia zmarłego z zagranicy do Polski.
Decydując się na skorzystanie z naszych usług transportu zwłok wystarczy jednak wykonać telefon +48 500 369 737 do naszej firmy a opiekun poprowadzi Państwa sprawę od początku do końca, pozostając do Państwa dyspozycji całodobowo.

Koszt transportu zmarłej osoby ustalany jest indywidualnie i oprócz samego transportu zawiera wszystkie opłaty, które wynikają z realizacji usługi jak:

 • trumna z metalowym wkładem zgodna z obowiązującymi przepisami
 • wniesienie opłaty konsularnej
 • międzynarodowe tłumaczenia dokumentów
 • odprawa sanitarna i odprawa celna
 • uzyskanie zezwolenia starostwa lub urzędu miasta na przewóz zwłok z Niemiec i pochowanie ciała na cmentarzu w Polsce
 • uzyskanie zaświadczenia medycznego, iż przyczyną zgonu nie była choroba zakaźna
 • zaświadczenie miejscowych władz, że zwłoki zostały złożone w metalowej trumnie
 • uzyskanie pozwolenia od miejscowych władz na transport zwłok z Niemiec do Polski

Transport urny z prochami zmarłego z Niemiec do Polski – kremacja w Niemczech

Wiele rodzin często rozważa kremację zmarłego na terenie Niemiec, aby obniżyć koszt transportu zmarłego bądź z innych formalnych powodów. W przypadku podjęcia decyzji o kremacji, Nasza firma również służy pomocą.

W przypadku decyzji o próbie samodzielnej organizacji transportu urny z prochami muszą się Państwo liczyć z faktem, iż domy pogrzebowe na terenie Niemiec naliczą dodatkowe opłaty za zorganizowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na kremację.

Nasza usługa transportu prochów z Niemiec do Polski obejmuje:

 • trumna kremacyjna
 • standardowa urna (model 6233KS), bądź inna, którą mogą Państwo wybrać z Naszego katalogu
 • odprawa konsularna
 • uzyskanie pozwolenia na transport urny po stronie UK i PL
 • pozyskanie aktu zgonu

W związku z umowami handlowymi z krematoriami na terenie Polski, jak i Wielkiej Brytanii oraz wieloletniemu doświadczeniu w transporcie urn z prochami z zagranicy możemy zaproponować konkurencyjne ceny usługi oraz zaproponować najbardziej optymalne dla Państwa rozwiązania. Mając na względzie, że po śmierci bliskiej osoby nie czas na zmaganie się z powyżej opisanymi trudnościami oraz spędzanie godzin na porozumienie się z instytucjami na terenie Niemiec, a na należyte przeżywanie żałoby, możemy zająć się sprawą kompleksowo. Oczywiście o całym procesie informować będzie Państwa na bieżąco opiekun sprawy.

Do rozpoczęcia pracy nad Państwa sprawą będziemy potrzebowali:

1. Uzupełnienia upoważnienia dostępnego do pobrania po kliknięciu w przycisk, możemy również przesłać formularz drogą mailową.

2. W miarę możliwości, prosimy o pobranie odpisu Aktu Urodzenia oraz Aktu Małżeństwa (oba na druku wielojęzycznym, międzynarodowym).

Na podstawie upoważnienia oraz powyższego formularza:

 1.  Uzyskamy zaświadczenie lekarskie dotyczące przyczyny zgonu (jeśli są Państwo w posiadaniu takiego dokumentu, prosimy o poinformowanie naszego przedstawiciela podczas rozmowy)
 2. Uzyskamy wymagane zaświadczenie, iż przyczyną zgonu nie była choroba zakaźna.
 3. Uzyskamy zgodę starosty w miejscowości, w której ma nastąpić pochówek na przewóz zwłok bądź prochów z zagranicy do Polski.
 4. Pozyskamy międzynarodowy akt zgonu.
 5. Uiścimy opłatę konsularną, uzyskując tym samym zgodę polskiego konsulatu na przywiezienie ciała zmarłego z Niemiec do Polski.

Na podstawie wystawionej przez naszą firmę faktury mogą starać się Państwo o uzyskanie zasiłku pogrzebowego Polsce, oczywiście możemy również pomóc Państwu w przejściu całej procedury. Kwota zasiłku pogrzebowego w Polsce wynosi 4000 zł.
Niestety w państwie niemieckim nie została przewidziana pomoc finansowa w postaci zasiłku pogrzebowego, chyba, że zmarły posiadał prywatnie wykupione ubezpieczenie dodatkowe.

Formalności związane z pozwoleniami i dokumentacją trwają zwykle od 2 do 3 dni roboczych, natomiast sam transport trwa od 2 do 4 dni. Zawsze informujemy Państwa na bieżąco o przebiegu całego procesu przewozu zwłok z zagranicy. Poinformujemy Państwa, gdy ciało będzie już z nami, wtedy mamy możliwość dokładnego oszacowania planowanej godziny przyjazdu do Państwa miejscowości.

Niemcy są bardzo częstym kierunkiem naszych karawanów stąd zdarzają się sytuacje gdzie kierowcy są już w drodze bądź na miejscu. W tym przypadku opiekun sprawy przy propozycji cenowej zawsze uwzględnia powyższy fakt przy wycenie. Podczas realizacji usługi transportu zwłok z Niemiec do Polski najczęściej odwiedzanymi przez nas miastami na terenie Niemiec są: Monachium, Berlin, Kolonia, Dortmund, Essen, Stuttgard, Lipsk, Brema, Hamburg i wiele innych.

Sprawdź cennik transportu zmarłych z Niemiec

Jakie są dokładne koszty transportu zmarłych z Niemiec? Co dokładnie wliczane jest w koszt transportu? Sprawdź dokładne informacje.