Różne możliwe formy pochówku

Różne możliwe formy pochówku

Obecnie coraz więcej osób decyduje się na bardziej alternatywne rozwiązania związane z pochówkiem najbliższego członka rodziny. Coraz częściej można natknąć się na różne możliwe formy pochówku. Ceremonia odejścia to bardzo smutny czas dla całej rodziny. Zdecydowanie popularniejszą formą jest drewniana trumna i tradycyjny pogrzeb na cmentarzu. Coraz popularniejszą formą staje się również kremacja ciała, czy nawet rozsypywanie prochów osoby zmarłej. Niewiele osób wie, że polskie prawo reguluje taką formę pochówku i nie można tego robić w dowolnie wybranym miejscu.

Czym różni się pochówek od pogrzebu?

Pochówek to proces umieszczania zmarłej osoby w ziemi, natomiast pogrzeb to ceremonia odbywająca się na cześć zmarłego. Pogrzeby często odbywają się przed pochówkiem, ale mogą też odbywać się po nim. Bardzo często ceremonia pogrzebu odbywa się na cmentarzu lub w pobliskiej kaplicy. Metoda stosowana w Polsce polega na ułożeniu trumny w wykopanym dole na jednym z pobliskich cmentarzy. Wiele osób nie rozgranicza pochówku i pogrzebu, przez co pojęcie jest bardzo często używane wymiennie.

Czy grób to jedyna możliwość pochówku w Polsce?

Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych w prosty sposób tłumaczy, w jaki sposób można pochować zmarłego. Tradycyjny grób nie jest jedyną opcją, na którą możemy się zdecydować. Wedle prawa z 1959 roku, zwłoki mogą być pochowane w grobach ziemnych, w katakumbach, w grobach murowanych, ale także zatopione w morzu. Naprawdę niewiele osób wie, że w Polsce nie można przechowywać prochów bliskiego w domu. Zwyczaj znany z wielu amerykańskich filmów nie jest możliwy do wykonania w granicach naszego państwa. Natomiast jak to w Polsce – ustawodawca nie przewidział terminu w jakim prochy osoby zmarłej powinny zostać pochowane po procesie kremacji, więc rodziny wielokrotnie tłumaczą się tym, że są jeszcze przed pochówkiem, ponieważ dalsza część rodziny musi dotrzeć na ceremonię.
Dodatkowo: po otrzymaniu pozwolenia od ministra właściwego do spraw budownictwa, który wydaje je w porozumieniu z ministrem zdrowia można dokonać pochówku w innym, miejscu niż cmentarz np. na własnej działce.

Jakie są możliwe formy pochówku ciała po śmierci?

Nie ma zbyt dużej ilości możliwych form pochówku ciała po śmierci w naszym kraju. Ustawa daje nam prawo do kilku form pochówku, lecz wszystkie są one bardzo rygorystyczne. Możliwość zatopienia w morzu daje nam możliwość wyboru, gdzie szczątki naszego bliskiego mogą spocząć na wieki. Coraz częściej, ludzie w swojej ostatniej woli decydują się na spopielenie ciała. W tym przypadku również, szczątki muszą zostać pochowane w specjalnie przygotowanych do tego miejscach. Są nimi kolumbaria, czyli specjalne katakumby, które przeznaczone są do składania urn z prochami zmarłych. To właśnie w specjalnych niszach możliwe jest przechowanie szczątków po bliskich osobach.

Kremacja i urna – alternatywy dla tradycyjnych pochówków

Kremacja jest coraz bardziej popularną alternatywą dla pochówku tradycyjnego. Zdecydowanie większa liczba osób wybiera kremację i oczekuje się, że trend ten będzie się nadal rozwijał. Istnieje wiele powodów, dla których ludzie wybierają kremację, w tym koszty, wygoda i osobiste preferencje. Jedną z głównych zalet kremacji jest to, że jest ona generalnie mniej kosztowna niż tradycyjny pochówek. Kremacja nie wymaga zakupu kosztownej drewnianej trumny, jedynie urny na prochy. Kolejną zaletą jest to, że ciało zmarłego nie jest wystawione podczas ceremonii pogrzebowej. W Stanach Zjednoczonych, ludzie wybierają tę formę po śmierci, ponieważ wiąże się ona z większą elastyczności, jeśli chodzi o upamiętnienie. W przypadku kremacji rodziny mogą rozsypać prochy w miejscu ważnym dla zmarłego lub przechować je w urnie. Urny są dostępne w wielu różnych stylach i mogą być spersonalizowane, aby odzwierciedlić osobowość zmarłego. Co więcej, mogą je przechowywać w swoich domach, a cmentarz nie musi być oddalony od domu o setki kilometrów. Jeśli rozważają Państwo kremację dla siebie lub bliskiej osoby, proszę pamiętać o omówieniu wszystkich opcji z zakładem pogrzebowym. Pomoże on Państwu podjąć najlepszą decyzję w Państwa wyjątkowej sytuacji.

Jakich form pochówku zabrania polskie prawo?

Istnieje kilka form pochówku, które są zakazane przez polskie prawo kościelne. Jedną z nich jest pochówek osoby, która popełniła samobójstwo. Dzieje się tak dlatego, że samobójstwo jest uznawane w Kościele katolickim za grzech, dlatego osoby, które odebrały sobie życie nie mogą być pochowane w poświęconej ziemi. Inną formą pochówku, która jest zakazana, jest kremacja ciała. Dzieje się tak, ponieważ Kościół Katolicki naucza, że ciało musi być całe i nienaruszone, aby dusza mogła wejść do nieba. Co ciekawe, wedle polskiego prawa nie ma możliwości składania ciał zmarłego poza granicami cmentarza. Prawo do budowania cmentarzy mają gminy (cmentarze komunalne) i władze kościelne (cmentarze wyznaniowe). To właśnie na komunalnych cmentarzach muszą się znaleźć prochy osób po kremacji. Nie ma możliwości zakopania szczątków swojej bliskiej osoby w lesie czy w ogrodzie. Jest to wykluczone, a jedynym miejscem musi być odpowiednie kolumbarium. Naruszenie tego prawa skutkuje bardzo wysokiej grzywnie albo karze aresztu. W związku z tym prawem, wiele osób nie decyduje się na kremację, ponieważ finalnie i tak zmarły musi zostać pochowany na jednym z cmentarzy w okolicy. W innych krajach, zwyczaj ten jest coraz bardziej popularnym i wydaje się, że może wyprzeć tradycyjny pochówek w drewnianej trumnie.