Zadzwoń: +48 500 369 737

Kremacja na Litwie

Na Litwie, kremacja zwłok jest powszechną praktyką. Od niedawna Litwa jest w stanie zapewnić międzynarodowy transport zwłok dla tych, którzy wybiorą tę metodę dla swoich bliskich. Jest to wygodne dla rodzin i pozwala na oddanie czci w sposób, który jest dla nich znaczący. Kremacja jest na Litwie coraz popularniejsza, ponieważ zajmuje mniej czasu i wymaga mniej miejsca niż pochówek. Jest ona zazwyczaj bardziej opłacalna i przyjazna dla środowiska niż tradycyjny pochówek. Ogólnie rzecz biorąc, kremacja staje się coraz bardziej popularna na Litwie i umożliwia ludziom oddanie ostatniego hołdu swoim bliskim w sposób pełen szacunku. Przy transporcie zwłok może pomóc również profesjonalna i doświadczona firma anielski-orszak.pl.

Krematoria na Litwie

Liczba krematoriów na Litwie: 1.

Najważniejsze krematoria i dodatkowe informacje: „Pierwszym krematorium na Litwie wybudowanym w 2019 roku jest krematorium w Kedainiai.”

Sprawdź także – Transport zwłok z Litwy!

Warunki formalne kremacji na Litwie

Kremacja zwłok ludzkich odbywa się na podstawie wniosku o kremację zwłok złożonego przez osobę odpowiedzialną za organizację pogrzebu i po przedłożeniu dokumentów. Osoba odpowiedzialna za organizację pogrzebu wypełnia wniosek na formularzu ustalonym przez rząd lub upoważnioną przez niego instytucję w firmie kremacyjnej. Wraz z wnioskiem o kremację zwłok ludzkich osoba odpowiedzialna za organizację pogrzebu musi dostarczyć firmie kremacyjnej następujące dokumenty: akt zgonu osoby, której zwłoki zostały poddane kremacji, dokument tożsamości (paszport, dowód osobisty) osoby odpowiedzialnej za organizację pogrzebu lub osoby uprawnionej do działania w imieniu osoby prawnej, w przypadku gdy osoba odpowiedzialna za organizację pogrzebu jest osobą prawną albo zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w Republice Litewskiej, zgoda osoby na kremację zwłok, której zwłoki zostały złożone, wyrażona zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 3 ust. 2 i 4 niniejszej ustawy, jeżeli taka zgoda została wyrażona, jeżeli osoba, o której kremację zwłok wystąpiono, nie wyraziła zgody na kremację jej zwłok, akt małżeństwa, jeżeli osoba odpowiedzialna za organizację pogrzebu jest współmałżonkiem lub dokument potwierdzający pokrewieństwo, jeżeli osobą odpowiedzialną za organizację pogrzebu jest bliski krewny. W takim przypadku osoba odpowiedzialna za organizację pogrzebu musi również przedstawić pisemne potwierdzenie (zgoda potwierdzona podpisami osób bliskich i zaznaczenie tego we wniosku o kremację zwłok) o braku niezgody wśród osób bliskich zmarłego zmarłego w sprawie kremacji zwłok pisemnego zezwolenia prokuratora, w przypadku złożenia wniosku o kremację ekshumowanych szczątków ludzkich.

Procedura kremacji na Litwie

Zabrania się kremacji zwłok ludzkich w tym samym dniu, co w dniu wystawienia karty zgonu. Jednorazowo w piecu kremacyjnym mogą być kremowane szczątki nie więcej niż jednej osoby. Skremowane szczątki ludzkie należy umieścić w nietłukącej się kapsule nieprzepuszczającej powietrza i cieczy. Następujące dane muszą być czytelnie nadrukowane na kapsule przez firmę kremacyjną: imię, nazwisko i numer personalny zmarłego, datę urodzenia i śmierci spadkodawcy, kod firmy, która dokonała kremacji oraz datę kremacji, numer ewidencyjny kremacji odpowiadający numerowi w księdze ewidencyjnej kremacji.

Ile trwa Kremacja na Litwie?

2-3h

Cena kremacji na Litwie

ok. 700 euro

Litwa – najważniejsze informacje

Podstawowe dane dotyczące państwa Litwa:

  • stolica – Wilno,
  • liczba mieszkańców – 2 802 047,
  • powierzchnia – 65 300,
  • liczba Polonii na Litwie – 300 000,
  • waluta – euro.

Biuro pogrzebowe na Litwie – kontakt

Jako międzynarodowe biuro pogrzebowe obsługujemy miasto Wilno i całe państwo Litwa. Poniżej szczegółowe dane kontaktowe:

Pomoc w kremacji na Litwie – telefon

Mieszkasz w na Litwie i potrzebujesz pomocy w zakresie kremacji i transportu zwłok z zagranicy? Jeżeli tak to zadzwoń +48 500 369 737!

Informacje dotyczące kremacji na Litwie – mail

Opisz swoją sprawę i napisz nam wiadomość na adres biuro@anielski-orszak.pl!