Koszt transportu zwłok z Austrii

Koszt transportu zwłok z Austrii

Austria - Polska

Śmierć bliskiej osoby zawsze jest początkiem bolesnego doświadczenia, niezależnie od tego, czy zgon nastąpił w wyniku nagłego wypadku, czy był zakończeniem walki z poważną chorobą. Odejście osoby bliskiej sercu, jest zaskoczeniem i ciężkim przeżyciem wymagającym czasu. Pogrążona w żałobie rodzina, staje przed wyzwaniem załatwienia wszystkich niezbędnych formalności, aby oddać zmarłemu ostatnią przysługę. W związku z powyższym staramy się odciążyć Państwa od obowiązków związanych ze sprowadzeniem zmarłego do kraju. Naszym celem jest pomoc oraz umożliwienie przeżycia żałoby w spokojny sposób.

Koszt transportu zwłok z Austrii do Polski różni się w zależności od danego przypadku. Cena usługi ustalana jest indywidualnie, a na ostateczną kwotę ma wpływ wiele czynników takich jak: odległość, rodzaj transportu, rodzaj trumny/urny.

W podanej przez naszego opiekuna cenie zawarte są:
1. Cena standardowej trumny z wkładem metalowym do międzynarodowego transportu zmarłych lub cena urny standardowej.
2. Opłaty związane z wszystkimi niezbędnymi formalnościami takimi jak: tłumaczenia uwierzytelnione, odprawa konsularna, pozyskanie dokumentów w austriackich oraz polskich instytucjach.
3. Odprawa sanitarna.
4. Transport specjalistycznym karawanem pogrzebowym.

Sprawdź koszty takiej usługi – Transport zwłok z Austrii

Cena transportu zwłok

z Austrii
od 8 000 zł
  • darmowa urna
  • obsługa prawna
  • pełnomocnictwo

Ile kosztuje transport zwłok z Austrii?

Na terenie Republiki Austrii usługa transportu zwłok bądź prochów zawsze kończy się w konsulacie RP w Wiedniu. Sprowadzenie zwłok z Austrii do Polski na przykładzie Wiednia to okolice 8000 PLN. W każdym tygodniu koszt transportu zwłok z Austrii do Polski ulega zmianie z uwagi na odległość, jaką mają do pokonania nasi kierowcy, usługi dodatkowe czy też ilość rodzin, którym pomagamy w tym samym tygodniu. Po szczegółowe informacje zalecamy kontakt telefoniczny. 

Koszt transportu zwłok z Austrii

Kto pokrywa koszt transportu zwłok z Austrii?

Koszt transportu zwłok z Austrii do Polski pokrywa osoba zlecająca usługę firmie. Zleceniodawcą może być współmałżonek, rodzeństwo, rodzic, dzieci – osoby zmarłej, natomiast koszty usługi mogą być pokryte przez zupełnie inną osobę, która wyrazi chęć uregulowania płatności. W sytuacji, gdy zgon nastąpił w pracy lub w trakcie wyjazdu służbowego usługę transportu zwłok pokrywa pracodawca. Na podstawie naszej faktury VAT mogą Państwo ubiegać się o zasiłek pogrzebowy z ZUS lub KRUS w kwocie 4 000 zł, który przysługuje osobom z pierwszej linii pokrewieństwa pokrywającym usługę transportu zmarłego. 

Płatność za usługę transportu osoby zmarłej ustalana jest indywidualnie po rozmowie z opiekunem. Rozumiemy, że sprowadzenie ciała bliskiej osoby może być bardzo kosztowne, dlatego postaramy się wybrać z Państwem najlepszą opcję transportu zmarłego oraz dopilnować, aby nie zostali Państwo mocno obciążeni finansowo przez firmy pogrzebowe w kraju zgonu. 

Wykonaj pierwszy krok - wypełnij formularz!

Ile kosztuje kremacja zwłok w Austrii?

Na terenie Austrii aktualnie funkcjonuje 16 krematoriów, cena oraz czas realizacji usługi zależne są od kraju związkowego, przykładowo w wiedeńskim krematorium ciało zmarłego oczekuję na kremację powyżej 7 dni. 

W Austrii usługa kremacji może zostać przeprowadzona tylko wtedy, gdy tożsamość zmarłego zostanie wyjaśniona ponad wszelką wątpliwość, zostały dopełnione wszystkie formalności, pozyskany akt zgonu oraz przeprowadzono drugie badanie lekarskie. 

Kremacja na terenie Austrii może kosztować od 1 500 – 3 500 euro. Na łączną cenę spopielenia zwłok w Austrii składa się kilka pozycji, które zostaną uwzględnione na fakturze z krematorium: transport osoby zmarłej, przygotowanie zwłok (usunięcie ewentualnego rozrusznika serca lub innego tego typu przedmiotu), trumna kremacyjna, kremacja, urna, sporządzenie dokumentów oraz usługa chłodni. Sama kremacja zwłok w Austrii wynosi od 300 do 700 euro, natomiast należy pamiętać, że obowiązkowe są dodatkowe usługi. których opłaty różnią się w zależności od krematorium na terenie Austrii. 

Ile kosztuje sprowadzenie urny z prochami z Austrii?

Koszt sprowadzenia urny z prochami z Austrii do Polski w każdym przypadku wyceniamy indywidualnie. Cena transportu urny zależy od odległości, jaką do pokonania będą mieli nasi kierowcy na terenie Austrii oraz od ilości i rodzaju dokumentów, które musimy pozyskać, aby transport odbył się zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Austrii i Polski. Transport urny z prochami z Austrii do Polski wynosi od 5 000 – 8 000 PLN. Jednakże najczęściej rodziny osób zmarłych decydują się na sprowadzenie zwłok do Polski i kremację na terenie RP, co jest dużo lepszym rozwiązaniem z uwagi na koszt transportu urny, cenę kremacji na terenie Austrii i czas oczekiwania. Kremacja na terenie Austrii może wynieść od 1 500 do 3 500 euro. 

W Austrii w niektórych krajach związkowych możliwe jest przechowywanie urny z prochami w domu, pod warunkiem uzyskania niezbędnych dokumentów oraz decyzji. Każdy kraj związkowy w ww. kwestii określił inne wymagania. 

Transport zwłok z Austrii samolotem - cena

Transport osoby zmarłej w trumnie, bądź urnie drogą lotniczą z Austrii do Polski jest praktykowany coraz rzadziej z uwagi na jego koszt oraz dodatkowe wymogi do spełnienia podczas jego realizacji. Linie lotnicze wymagają wykonania zabiegu balsamowania zwłok przed jego realizacją, odprawa przed wylotem i odprawa celna w kraju zgonu zajmuje dość dużą ilość czas, dlatego najlepszą opcją jest transport zwłok drogą lądową. Cena sprowadzenia trumny, bądź urny drogą lotniczą waha się w przedziale 12 000 – 25 000 zł.