Koroner – kim jest i czy występuje w Polsce

 

Koroner to urzędnik państwowy lub sądowy, który jest upoważniony do przeprowadzenia lub zarządzenia dochodzenia w sprawie sposobu, lub przyczyny śmierci oraz do zbadania, lub potwierdzenia tożsamości nieznanej osoby, która została znaleziona martwa w obszarze jurysdykcji koronera.

W średniowieczu angielscy koronerzy byli urzędnikami koronnymi, którzy mieli uprawnienia finansowe i prowadzili pewne dochodzenia sądowe w celu zrównoważenia władzy szeryfów lub komorników.

W zależności od jurysdykcji koroner może osobiście orzec przyczynę zgonu lub może pełnić funkcję przewodniczącego specjalnego sądu („ława koronera”). Termin koroner wywodzi się z tego samego źródła co słowo korona.

Obowiązki i funkcje

Obowiązki koronera mogą obejmować nadzorowanie dochodzenia i poświadczanie zgonów, które mają miejsce w jurysdykcji koronera. Biuro koronera zazwyczaj prowadzi akta zgonów osób, które zmarły w ramach jurysdykcji koronera.

Dodatkowe role, które koroner może nadzorować w dochodzeniach sądowych, mogą być uzależnione od uzyskania odpowiednich kwalifikacji prawnych i medycznych. Kwalifikacje wymagane od koronera różnią się znacznie w zależności od jurysdykcji i są opisane pod wpisem dla każdej jurysdykcji. Koronerzy, lekarze orzecznicy i patolodzy sądowi to różne zawody, mają różne role i obowiązki i nie należy ich mylić.

 

Etymologia i historia

Urząd koronera wywodzi się ze średniowiecznej Anglii i został przyjęty w wielu krajach, których systemy prawne podlegały w pewnym momencie prawu angielskiemu lub brytyjskiemu. W średniowiecznym języku angielskim słowo „koroner” odnosiło się do oficera koronnego, wywodzącego się z francuskiego couronne i łacińskiego corona, co oznacza „korona”.

Urząd koronera pochodzi z około XI wieku, krótko po podboju Anglii przez Normanów w 1066 roku.

Instytucja koronera w Polsce

W polskich przepisach instytucja koronera jeszcze nie istnieje. Ma się jednak pojawić w ustawie dotyczącej pochówków i cmentarzy, która jest w tym momencie na etapie nowelizacji. Trudno w tym momencie powiedzieć coś więcej na temat kompetencji, które otrzyma koroner w Polsce. Na pewno jednym z głównych zadań będzie orzekanie o zgonach i identyfikacja zmarłych w regionie jurysdykcji, jednak jakie będą kryteria powoływania na koronera, jakie będą jego obowiązki i kompetencje, ilu koronerów zostanie powołanych na stanowiska i jak będzie wyglądała organizacja ich pracy – o tym przesądzi nowelizacja ustawy, kiedy (jeśli w ogóle) wejdzie w życie.