Co to jest klepsydra pogrzebowa?

Klepsydra pogrzebowa to forma ogłoszenia, na którym widnieje informacja o śmierci danej osoby. Na klepsydrze pogrzebowej znajdują się informacje dotyczące tożsamości zmarłego. Na takim ogłoszeniu można dowiedzieć się także kiedy i o której godzinie uroczystość pogrzebowa się odbędzie. Jej główną funkcją jest przekazanie istotnych danych, dlatego forma klepsydry jest zwykle prostsza, a treść krótsza niż w nekrologach lub wierszach poetyckich.

Klepsydra pogrzebowa – od czego się zaczęło?

Historia klepsydry pogrzebowej ma swoje korzenie w nekrologach, które pojawiły się na początku XIX wieku. Nekrologi pełniły funkcję informacyjno-biograficzną. Dopiero pod koniec XIX wieku zaczęto używać klepsydry pogrzebowej, która służyła do zawiadomienia o śmierci i była umieszczana na drzwiach domu osoby zmarłej. Klepsydra pogrzebowa, będąca rozwinięciem nekrologu, posiada takie same informacje jak w nekrologu. Różnica jedynie polega na tym, że nekrolog jest umieszczany w prasie, natomiast klepsydrę umieszcza się na domach, tablicach ogłoszeniowych i słupach.

Czy nekrolog i klepsydra to to samo?

Nekrolog i klepsydra to dwa różne pojęcia, choć mają pewne powiązania. Nekrolog to ogłoszenie lub artykuł prasowy informujący o śmierci danej osoby. Zazwyczaj zawiera podstawowe informacje o zmarłym, takie jak imię i nazwisko, datę śmierci oraz informacje dotyczące planowanych uroczystości pogrzebowych. Nekrologi są publikowane w prasie lub innych mediach jako forma pamięci i zawiadomienia dla szerszego grona ludzi.Klepsydra pogrzebowa, z kolei, to wydrukowana kartka papieru A4, która informuje o śmierci danej osoby oraz o tym gdzie i kiedy odbędzie się uroczystość pogrzebowa.

Klepsydra żałobna – kto przygotowuje?

Przygotowanie klepsydry może zostać wykonane przez członków rodziny samodzielnie lub przez wyznaczoną przez nich osobę. Często dom pogrzebowy zajmuje się stworzeniem takiego ogłoszenia we współpracy z bliskimi zmarłego.

Co umieścić na klepsydrze?

Na klepsydrze umieszcza się tylko najważniejsze informacje, takie jak:

  • Imię i nazwisko zmarłego.
  • Data śmierci.
  • Przynależność wyznaniowa.
  • Data, godzina i miejsce pogrzebu.

W jakim miejscu umieścić klepsydrę?

Klepsydrę umieszcza się w miejscowości, w której mieszkał zmarły. Mogą to być takie miejsca jak na przykład:

  • klatka schodowa w bloku,
  • drzwi domu, w którym zmarła osoba,
  • słupy ogłoszeniowe,
  • tablice informacyjne,

Ważne jest aby wybrane miejsce umożliwiło przekazanie informacji osobom, które będą chciały uczestniczyć w uroczystości pogrzebowej.

Klepsydra po pogrzebie – co z nią zrobić?

Po zakończeniu uroczystości pogrzebowych zaleca się usunięcie klepsydry, ponieważ jej rola informacyjna została już spełniona, a usunięcie jej zapobiega zanieczyszczaniu otoczenia. Można również zastąpić klepsydrę krótką wiadomością zawierającą podziękowania dla tych, którzy uczestniczyli w pogrzebie. Zachęcamy do zapoznania się z całym naszą stroną oraz usługą jaką jest transport zwłok.