Włochy – Polska

Transport zwłok z Włoch

Po wstąpieniu Polski do UE, Polacy mogli być zdecydowanie bardziej świadomi wyboru kraju przyjmującego. Według oficjalnych statystyk dotyczących obywateli polskich we Włoszech poziom obecności nie zmienia się i wynosi około 100 tys. osób. Troska o rodziny pogrążone w żałobie sprawia, że istotnym jest dla nas zadbanie o szybki i sprawny transport zwłok lub przewóz urn z prochami. Ceny sprowadzenia ciała z zagranicy do Polski są uzależnione od wielu zmiennych i zaczynają się od 10 000 zł.

Dowiedz się więcej
Wystarczy wykonać jeden telefon pod numer +48 500 369 737

Poprowadzimy sprawę od początku do końca

Pozostaniemy do państwa dyspozycji całodobowo

Na podstawie zeskanowanego upoważnienia do prowadzenia sprawy

w Państwa imieniu pozyskujemy:

Przepustkę przewozową (passaporto mortuario), która pozwoli na transport zwłok poza granice kraju.

Akt zgonu wydany na druku międzynarodowym lub akt zgonu wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski

Kartę zgonu wraz z wykluczeniem choroby zakaźnej

Zaświadczenie wydane przez urzędnika gminy, stwierdzającego, że spełniono wymogi dotyczące międzynarodowego przewozu zwłok (specjalistyczna trumna z metalowym wkładem).

Uiścimy opłatę konsularną, uzyskując tym samym zgodę polskiego konsulatu na przywiezienie ciała zmarłego z Włoch do Polski.

Uzyskamy zgodę starosty w miejscowości, w której ma nastąpić pochówek na przewóz zwłok bądź prochów z zagranicy do Polski.

Zaświadczenie kremacji (w wypadku transportu urny z prochami)

Formularz

Do rozpoczęcia pracy nad Państwa sprawą będziemy potrzebowali uzupełnienia upoważnienia dostępnego do pobrania po kliknięciu w przycisk, możemy również przesłać formularz drogą mailową.

Zadzwoń do nas

Doradzimy i pomożemy załatwić wszelkie formalności.

Zostaw do siebie kontakt

Skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe.

Oprócz samego transportu zawiera wszystkie opłaty, które wynikają z realizacji usługi jak:

 • Trumna z metalowym wkładem zgodna z obowiązującymi przepisami
 • W przypadku kremacji dodatkowo urna
 • Wniesienie opłaty konsularnej
 • Międzynarodowe tłumaczenia dokumentów
 • Odprawa sanitarna i odprawa celna
 • Uzyskanie zezwolenia starostwa lub urzędu miasta na przewóz zwłok z Włoch
 • Uzyskanie zaświadczenia medycznego, iż przyczyną zgonu nie była choroba zakaźna
 • Zaświadczenie miejscowych władz, że zwłoki zostały złożone w metalowej trumnie
 • Uzyskanie pozwolenia od miejscowych władz na transport zwłok z Włoch do Polski
 • Pozyskanie aktu zgonu
 • Transport karawanem z Włoch do wskazanego miejsca w Polsce
 • Stały kontakt z rodziną

Włochy – Polska

Cena od  10 000zł

Cennik transportu zwłok z Włoch do Polski różni się w zależności od danego przypadku. Koszt ustalany jest indywidualnie, a na ostateczną kwotę ma wpływ wiele czynników takich jak: odległości, rodzaj trumny, koszty w szpitalach czy innych placówkach. W podanej przez naszego konsultanta cenie są zawarte:

 1. Koszt standardowej trumny z wkładem metalowym do międzynarodowego transportu zmarłych,
 2. Opłaty związane z wszelkimi formalnościami tj. tłumaczeniami dokumentów, odprawami konsularnymi, uzyskaniem dokumentów w polskich oraz włoskich urzędach
 3. Odprawa sanitarna i odprawa celna,
 4. Transport specjalistycznym karawanem pogrzebowym.

Koszt transportu zwłok do Polski pokrywa osoba zlecająca usługę firmie. Może to być współmałżonek, rodzeństwo, rodzic, itd., ale także zupełnie inna osoba, która wyrazi chęć pokrycia kosztów. Ważne jest, aby osoba upoważniająca była krewnym z pierwszej linii pokrewieństwa. Możliwe jest wtedy otrzymanie zasiłku pogrzebowego w wysokości 4000 zł z ZUS/KRUS.

Kwestie płatności ustalane są indywidualnie po rozmowie z opiekunem sprawy. Zdajemy sobie sprawę, że sprowadzenie ciała osoby bliskiej może być bardzo kosztowne, dlatego jesteśmy w stanie rozłożyć koszt usługi na dogodne raty. Nie wymagamy przedpłat, jak w innych domach pogrzebowych, nie praktykujemy również rozliczenia w momencie dostarczenia zmarłej osoby do Polski. Państwo obdarowują nas zaufaniem powierzając nam tak ważną sprawę co działa, w obie strony.

Oferujemy międzynarodowy przewóz prochów i zwłok z Włoch.

Oferujemy sprowadzenia ciała z zagranicy, m .in. z Włoch. W 2015 roku liczba Polaków w tym kraju sięgała aż 97 986 osób. Początek pierwszego osiedlania się narodu polskiego we Włoszech szacuje się na XII wiek. Było to związane z rozpoczęciem studiów na włoskich uniwersytetach, głównie w Bolonii, Rzymie oraz Padwie. Po wstąpieniu Polski do UE, Polacy mogli być zdecydowanie bardziej świadomi wyboru kraju przyjmującego ich pod skrzydła swojej ziemi. Według oficjalnych statystyk dotyczących obywateli polskich we Włoszech poziom obecności nie zmienia się i wynosi około 100 tys. osób. Troska o rodziny pogrążone w żałobie sprawia, że istotnym jest dla nas zadbanie o szybki i sprawny transport zwłok lub przewóz urn z prochami z najbardziej oddalonej części Włoch po stolice.

Gwarantujemy Państwu najbardziej konkurencyjne ceny za wysokiej jakości usługi transportu zwłok z Włoch do Polski. Nasze usługi zawierają koszt skompletowania niezbędnych dokumentów, pozwoleń, a także ich tłumaczeń. Ponadto przydzielamy opiekuna sprawy, z którym zapewniamy Państwu stały kontakt. Będzie on do Państwa dyspozycji i odpowie na wszelkie pytania. Do jego zadań należy ustalenie planu działania oraz bieżące informowanie o przebiegu procesu transportowania ciała do Polski.

Rozumiemy, że utrata bliskiej osoby stanowi trudny czas, dlatego staramy się odciążyć Państwa od obowiązków związanych ze sprowadzeniem ciała do kraju. Naszym celem jest pomoc oraz umożliwienie przeżycia żałoby w spokojny sposób. Włochy są podzielone na 3 strefy różniące się kosztem transportu. Ceny uzależniamy od wielu zmiennych. Transport ciała z Włoch zaczyna się od 10 000 zł. Wycena jest indywidualna i różna w każdym tygodniu i zależy m.in. od ilości obsługiwanych rodzin w danym tygodniu, odległości do pokonania na terenie poszczególnych krajów oraz ewentualnych dodatkowych usług.