Hiszpania – Polska

Transport zwłok z Hiszpanii

Ze względu na popularność migracji do Hiszpanii, dostajemy wiele zleceń na transport zwłok z tych rejonów. Dzięki temu jesteśmy w stanie znacznie przyspieszyć proces repatriacji ciała zmarłej osoby, a także pozyskania wszystkich niezbędnych dokumentów. Ponadto transporty łączone pozwalają nam na obniżenie kosztów całego procesu. Nie tracąc na jakości usługi. Ceny sprowadzenia ciała z Hiszpanii do Polski są uzależnione od wielu zmiennych i zaczynają się od 10 000 zł.

Wystarczy wykonać jeden telefon pod numer +48 500 369 737

Poprowadzimy sprawę od początku do końca

Pozostaniemy do państwa dyspozycji całodobowo

Na podstawie zeskanowanego upoważnienia do prowadzenia sprawy

w Państwa imieniu pozyskujemy:

Zaświadczenie o balsamowaniu lub kremacji zwłok, które jednocześnie stanowi zgodę władz lokalnych na wywóz zwłok lub prochów poza granice Hiszpanii

Akt zgonu wydany na druku międzynarodowym lub hiszpański akt zgonu wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski

Kartę zgonu wraz z zaświadczeniem, iż przyczyną zgonu nie była choroba zakaźna.

Zaświadczenie wydane przez urzędnika gminy, stwierdzającego, że spełniono wymogi dotyczące międzynarodowego przewozu zwłok (specjalistyczna trumna z metalowym wkładem).

Uiścimy opłatę konsularną, uzyskując tym samym zgodę polskiego konsulatu na przywiezienie ciała zmarłego z Hiszpanii do Polski.

Uzyskamy zgodę starosty w miejscowości, w której ma nastąpić pochówek na przewóz zwłok bądź prochów z zagranicy do Polski.

Certyfikat kremacji (w wypadku transportu urny z prochami)

Formularz

Do rozpoczęcia pracy nad Państwa sprawą będziemy potrzebowali uzupełnienia upoważnienia dostępnego do pobrania po kliknięciu w przycisk, możemy również przesłać formularz drogą mailową.

Zadzwoń do nas

Doradzimy i pomożemy załatwić wszelkie formalności.

Zostaw do siebie kontakt

Skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe.

Transport zwłok z Hiszpanii do Polski

Koszt samego transportu zawiera wszystkie opłaty, które wynikają z realizacji usługi jak:

 • Trumna z metalowym wkładem zgodna z obowiązującymi przepisami
 • W przypadku kremacji dodatkowo urna
 • Wniesienie opłaty konsularnej
 • Międzynarodowe tłumaczenia dokumentów
 • Odprawa sanitarna i odprawa celna
 • Uzyskanie zezwolenia starostwa lub urzędu miasta na przewóz zwłok z Hiszpanii
 • Uzyskanie zaświadczenia medycznego, iż przyczyną zgonu nie była choroba zakaźna
 • Zaświadczenie miejscowych władz, że zwłoki zostały złożone w metalowej trumnie
 • Uzyskanie pozwolenia od miejscowych władz na transport zwłok z Hiszpanii do Polski
 • Pozyskanie aktu zgonu
 • Transport karawanem z Hiszpanii do wskazanego miejsca w Polsce
 • Stały kontakt z rodziną

Hiszpania – Polska

Cena od  10 000zł

Cennik transportu zwłok z Hiszpanii do Polski różni się w zależności od danego przypadku. Koszt ustalany jest indywidualnie, a na ostateczną kwotę ma wpływ wiele czynników takich jak: odległości, rodzaj trumny, koszty w szpitalach czy innych placówkach. W podanej przez naszego konsultanta cenie są zawarte:

 1. Koszt standardowej trumny z wkładem metalowym do międzynarodowego transportu zmarłych,
 2. Opłaty związane z wszelkimi formalnościami tj. tłumaczeniami dokumentów, odprawami konsularnymi, uzyskaniem dokumentów w polskich oraz hiszpańskich urzędach
 3. Odprawa sanitarna i odprawa celna,
 4. Transport specjalistycznym karawanem pogrzebowym.

Koszt transportu zwłok do Polski pokrywa osoba zlecająca usługę firmie. Może to być współmałżonek, rodzeństwo, rodzic, itd., ale także zupełnie inna osoba, która wyrazi chęć pokrycia kosztów. Ważne jest, aby osoba upoważniająca była krewnym z pierwszej linii pokrewieństwa. Możliwe jest wtedy otrzymanie zasiłku pogrzebowego w wysokości 4000 zł z ZUS/KRUS.

Kwestie płatności ustalane są indywidualnie po rozmowie z opiekunem sprawy. Zdajemy sobie sprawę, że sprowadzenie ciała osoby bliskiej może być bardzo kosztowne, dlatego jesteśmy w stanie rozłożyć koszt usługi na dogodne raty. Nie wymagamy przedpłat, jak w innych domach pogrzebowych, nie praktykujemy również rozliczenia w momencie dostarczenia zmarłej osoby do Polski. Państwo obdarowują nas zaufaniem powierzając nam tak ważną sprawę co działa, w obie strony.

Oferujemy międzynarodowy przewóz prochów i zwłok z Hiszpanii.

Oferujemy międzynarodowy transport zwłok, również z terenów hiszpańskich.

Liczny napływ polskiego narodu do Hiszpanii odbył się w latach osiemdziesiątych XX wieku. Zadziało się to po wprowadzeniu stanu wojennego. Dla znacznej liczby osób migrujących zarówno wtedy, jak i we wcześniejszych latach, Hiszpania nie miała być krajem docelowym, a wyłącznie miejscem, które chwilowo zamieszkują lub w którym tymczasowo przebywają w drodze do innych państw np. Kanady lub USA.

Obecnie, według szacunków, Polonia w Hiszpanii liczy ok. 100 tysięcy osób, natomiast najliczniejsza grupa zamieszkuje Madryt. Znajdują się tam 23 stowarzyszenia polonijne, sklepy i polskie szkoły a także trzy kościoły, w których odprawiane są polskie msze. Pozostali Polacy, w większości zamieszkują miasta znajdujące się na obrzeżach Madrytu – tzw. miasta-sypialniane. Współczesna emigracja Polaków do Hiszpanii to typowy przykład emigracji zarobkowej. Jedną z przyczyn ruchu emigracyjnego był gwałtowny rozwój turystyki i budownictwa po 1993 roku. Hiszpańska gospodarka potrzebowała wtedy znacznej ilości pracowników, co przełożyło się na około 900 000 nowych miejsc pracy.

Ze względu na popularność migracji oraz wysoką liczbę Polaków, dostajemy wiele zleceń na transport zwłok z Hiszpanii. Dzięki temu jesteśmy w stanie znacznie przyspieszyć proces repatriacji ciała zmarłej osoby, a także pozyskania wszystkich niezbędnych dokumentów. Ponadto transporty łączone pozwalają nam na obniżenie kosztów całego procesu. Dokładamy wszelkich starań, aby transport zwłok oraz urn z prochami przebiegał bezproblemowo i sprawnie.

Gwarantujemy Państwu najbardziej konkurencyjne ceny za wysokiej jakości usługi transportu zwłok z Hiszpanii do Polski. Koszt zawiera skompletowania niezbędnych dokumentów, pozwoleń, a także ich tłumaczeń.

Cena przewozu zwłok z Hiszpanii do Polski

Ponadto przydzielamy opiekuna sprawy, z którym zapewniamy Państwu stały kontakt. Będzie on do Państwa dyspozycji i odpowie na wszelkie pytania. Do jego zadań należy ustalenie planu działania oraz bieżące informowanie o przebiegu procesu transportowania ciała do Polski.

Rozumiemy, że utrata bliskiej osoby stanowi trudny czas, dlatego staramy się odciążyć Państwa od obowiązków związanych ze sprowadzeniem ciała do kraju. Naszym celem jest pomoc oraz umożliwienie przeżycia żałoby w spokojny sposób. Hiszpania jest podzielona na 4 strefy różniące się kosztem transportu. Ceny uzależniamy od wielu zmiennych. Koszt transportu zwłok z Hiszpanii zaczynają się od 10 000 zł.

Wycena jest indywidualna i różna w każdym tygodniu i zależy m.in. od ilości obsługiwanych rodzin w danym tygodniu, odległości do pokonania na terenie poszczególnych krajów oraz ewentualnych dodatkowych usług.

W poszczególnych rejonach minimalne ceny są następujące:

Strefa 1 – od 10 000 zł;

Strefa 2 – od 11 000 zł;

Strefa 3 – od 13 000 zł .