Transport zwłok z Wielkiej Brytanii do Polski

20/11/2017

 

Transport zwłok z Anglii do Polski

Sprowadzenie ciała z Anglii do Polski przez naszą firmę jest dla Państwa bardzo korzystne z uwagi na to, iż posiadamy na terenie Londynu własną placówkę, wyposażoną w karawany pogrzebowe do przewozu zmarłych, pomieszczenia do mycia i ubierania ciał oraz własną chłodnię. Dzięki temu nie dotykają Państwa żadne dodatkowe opłaty w szpitalach, firmach pogrzebowych czy innych placówkach za pobyt ciała w chłodni na czas załatwiania formalności przez naszą firmę pogrzebową.

Transport zmarłych z Anglii, Irlandii i Szkocji do Polski jest ściśle uregulowany przepisami prawa, aby uzyskać niezbędne zgody na transport zwłok z Wielkiej Brytanii do Polski należy posiadać następujące dokumenty:

  • akt urodzenia oraz akt małżeństwa, najlepiej w druku międzynarodowym
  • zaświadczenie lekarskie, iż zgon nie nastąpił z przyczyn choroby zakaźnej
  • zezwolenie na przewóz zwłok z Anglii wydane przez starostę lub prezydenta miasta, właściwego dla miejsca pochówku w Polsce
  • akt zgonu (death certificate lub interim death certificate)
  • zaświadczenie naszej firmy, że zwłoki zostały złożone w szczelnie zamkniętym, metalowym wkładzie

Cena transportu zwłok z Anglii do Polski

Z uwagi na fakt, że nasza firma funkcjonuje również na terenie Anglii, cena transportu jest bardzo atrakcyjna.

Podstawowa cena obejmuje:

  1. koszt podstawowej trumny z wkładem metalowym do międzynarodowego transportu zmarłych
  2. opłaty związane ze wszelkimi formalnościami tj. tłumaczeniami dokumentów, odprawami konsularnymi, uzyskaniem dokumentów w polskich oraz niemieckich urzędach
  3. odprawa sanitarna i odprawa celna
  4. transport specjalistycznym karawanem pogrzebowym

i jest to jedynie 1200 £ bez względu na odległość na terenie Polski,

prosimy o kontakt +48 511 453 617 

bądź +44 771 059 9445 (Anglia)