Transport zwłok z Niemiec do Polski

20/11/2017

przewóz zwłok z niemiec

Przewóz zwłok z Niemiec do Polski

Prawo na terenie Niemiec stanowi, że zwłoki osoby zmarłej powinny być przetransportowane do kostnicy nie później niż w przeciągu 36 godzin od śmierci. Następnie maksymalnie w przeciągu 96 godzin od zgonu powinien nastąpić pochówek, bądź kremacja. Od tych terminów można jednak odstąpić podczas, gdy prowadzone jest postępowanie prokuratorskie (wówczas pochówek, kremacja, bądź transport ciała do Polski możliwy jest dopiero po zwolnieniu zwłok przez prokuratora), a także w sytuacji, gdy zwłoki mają zostać przewiezione z Niemiec do innego kraju. W przypadku, gdy rodzina nie zleci pochówku/transportu firmie pogrzebowej, państwo niemieckie po upływie dwóch tygodni pochowa ciało na własny koszt, lecz może dochodzić zwrotu poniesionych kosztów od spadkobierców.

Wszystkie formalności związane z transportem zwłok należy rozpocząć jak najszybciej. W pierwszej kolejności musimy poinformować szpital, bądź inną placówkę, w której znajdują się zwłoki, że ciało będzie wywożone za granice Niemiec. Gdy wspomniana wyżej placówka nie będzie poinformowana o takich właśnie zamiarach, wówczas może ona przekazać zwłoki po wyznaczonych w przepisach czasie do niemieckiej firmy pogrzebowej, co niewątpliwie będzie wiązało się z wyższymi kosztami ich sprowadzenia.

W Niemczech koszty organizacji pogrzebów oraz kremacji są o wiele wyższe niż w Polsce, dlatego też większość rodzin decyduje się na skorzystanie z usługi transportowej.

Jeżeli zgon nastąpił w domu, wówczas, podobnie jak w Polsce, wzywamy lekarza, który potwierdzi zgon i wystawi niemiecką kartę zgonu (Todesbescheiningung). W karcie zgonu mamy informacje o dacie, godzinie, miejscu zgonu oraz w niektórych przypadkach o jej przyczynie. Jeśli okaże się, że okoliczności śmierci są nie jasne, wtedy zostanie wezwana policja i prokurator – w celu zbadania czy do śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie. Prokurator podejmie decyzję o tym, czy będzie prowadził postępowanie wyjaśniające przyczyny śmierci, zleci sekcję zwłok, czy zwalnia ciało.

Jeśli zgon nastąpi w szpitalu, w takim przypadku po akt zgonu należy udać się do dyżurującego lekarza.

W przypadku, gdy nie można ustalić krewnych i znajomych osoby zmarłej przebywających na terenie Niemiec, wówczas zawiadamiany jest polski konsulat. Jego zadaniem jest ustalenie adresu krewnych zmarłego w Polsce i powiadomieniu ich o tym zdarzeniu – zwykle za pośrednictwem Urzędu Miasta, Urzędu Gminy lub policji. Przekazane zawiadomienie zawiera podstawowe informacje takie jak data zgonu i jego okoliczności oraz dane kontaktowe do konsulatu, w którym będzie można otrzymać więcej informacji o dalszym postępowaniu.

Następnie w przypadku transportu ciała z Niemiec do Polski

Właśnie w tym momencie najlepiej skontaktować się z naszą firmą pogrzebową Anielski Orszak, abyśmy mogli zająć się w Państwa imieniu dalszymi formalnościami.

Niemiecką kartę zgonu wraz z dokumentem tożsamości osoby zmarłej, aktem urodzenia oraz aktem małżeństwa z polskiego Urzędu Stanu Cywilnego (najlepiej w wersji wielojęzycznej/międzynarodowej) składamy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Niemczech (Standesamt) – zwykle znajduje się on w Urzędzie Miasta. Następnie na podstawie tych dokumentów urzędnik wyda nam niemiecki akt zgonu, może go sporządzić również w druku międzynarodowym.

Przed rozpoczęciem transportu zmarłego do kraju niezbędne jest również uzyskanie zgody od niemieckich władz czyli pozwolenia na przewóz zwłok (Leichenpass) oraz odprawa konsularna. W przypadku kremacji należy okazać posiadać akt kremacji (Einäscherungsbescheinigung). Często niezbędne jest wystawienie przez naszą firmę zaświadczenia, że zwłoki zostały szczelnie zamknięte w metalowej trumnie zgodnie z obowiązującym prawem. Dopiero, wtedy zgodnie z obowiązującymi przepisami można przetransportować ciało z Niemiec do Polski.

Cena transportu zwłok z Niemiec do Polski

Cena transportu zmarłego z terenu Niemiec do Polski różni się w zależności od danego przypadku. Koszt ustalany jest indywidualnie, na ostateczną kwotę ma wpływ wiele czynników takich jak: odległości, rodzaj trumny, koszta w szpitalach czy innych placówkach. W podanej przez naszego konsultanta cenie są zawarte:

  1. koszt podstawowej trumny z wkładem metalowym do międzynarodowego transportu zmarłych
  2. opłaty związane ze wszelkimi formalnościami tj. tłumaczeniami dokumentów, odprawami konsularnymi, uzyskaniem dokumentów w polskich oraz niemieckich urzędach
  3. odprawa sanitarna i odprawa celna
  4. transport specjalistycznym karawanem pogrzebowym

Nasza cena nie pokrywa opłat w szpitalach, bądź zagranicznych placówkach pogrzebowych, w razie możliwości postaramy się najszybciej jak to możliwe ocenić sytuację i poinformować Państwa o kosztach wynikających np. z pobytu ciała w chłodni w danej placówce.

Zazwyczaj cena takiego transportu to koszt od 2500-7000 zł, natomiast każda wycena jest indywidualna, dlatego prosimy o kontakt +48 511 453 617 .