,,Aby dojść do nieba, trzeba oderwać się od ziemi” 

Informacje

 

Transport zwłok z Niemiec do Polski

Prawo na terenie Niemiec stanowi, że zwłoki osoby zmarłej powinny być przetransportowane do kostnicy nie później niż w przeciągu 36 godzin od śmierci. Następnie maksymalnie w przeciągu 96 godzin od zgonu powinien nastąpić pochówek, bądź kremacja. Od tych terminów można jednak odstąpić podczas, gdy prowadzone jest postępowanie prokuratorskie (wówczas pochówek, kremacja, bądź transport ciała do Polski możliwy jest dopiero po zwolnieniu zwłok przez prokuratora), a także w sytuacji, gdy zwłoki mają zostać przewiezione z Niemiec do innego kraju. W przypadku, gdy rodzina nie zleci pochówku/transportu firmie pogrzebowej, państwo niemieckie po upływie dwóch tygodni pochowa ciało na własny koszt, lecz może dochodzić zwrotu poniesionych kosztów od spadkobierców.

Wszystkie formalności związane z transportem zwłok należy rozpocząć jak najszybciej. W pierwszej kolejności musimy poinformować szpital, bądź inną placówkę, w której znajdują się zwłoki, że ciało będzie wywożone za granice Niemiec. Gdy wspomniana wyżej placówka nie będzie poinformowana o takich właśnie zamiarach, wówczas może ona przekazać zwłoki po wyznaczonych w przepisach czasie do niemieckiej firmy pogrzebowej, co niewątpliwie będzie wiązało się z wyższymi kosztami ich sprowadzenia.

W Niemczech koszty organizacji pogrzebów oraz kremacji są o wiele wyższe niż w Polsce, dlatego też większość rodzin decyduje się na skorzystanie z usługi transportowej.

Jeżeli zgon nastąpił w domu, wówczas, podobnie jak w Polsce, wzywamy lekarza, który potwierdzi zgon i wystawi niemiecką kartę zgonu (Todesbescheiningung). W karcie zgonu mamy informacje o dacie, godzinie, miejscu zgonu oraz w niektórych przypadkach o jej przyczynie. Jeśli okaże się, że okoliczności śmierci są nie jasne, wtedy zostanie wezwana policja i prokurator – w celu zbadania czy do śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie. Prokurator podejmie decyzję o tym, czy będzie prowadził postępowanie wyjaśniające przyczyny śmierci, zleci sekcję zwłok, czy zwalnia ciało.

Jeśli zgon nastąpi w szpitalu, w takim przypadku po akt zgonu należy udać się do dyżurującego lekarza.

W przypadku, gdy nie można ustalić krewnych i znajomych osoby zmarłej przebywających na terenie Niemiec, wówczas zawiadamiany jest polski konsulat. Jego zadaniem jest ustalenie adresu krewnych zmarłego w Polsce i powiadomieniu ich o tym zdarzeniu – zwykle za pośrednictwem Urzędu Miasta, Urzędu Gminy lub policji. Przekazane zawiadomienie zawiera podstawowe informacje takie jak data zgonu i jego okoliczności oraz dane kontaktowe do konsulatu, w którym będzie można otrzymać więcej informacji o dalszym postępowaniu.

Następnie w przypadku transportu ciała z Niemiec do Polski

Właśnie w tym momencie najlepiej skontaktować się z naszą firmą pogrzebową Anielski Orszak, abyśmy mogli zająć się w Państwa imieniu dalszymi formalnościami.

Niemiecką kartę zgonu wraz z dokumentem tożsamości osoby zmarłej, aktem urodzenia oraz aktem małżeństwa z polskiego Urzędu Stanu Cywilnego (najlepiej w wersji wielojęzycznej/międzynarodowej) składamy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Niemczech (Standesamt) – zwykle znajduje się on w Urzędzie Miasta. Następnie na podstawie tych dokumentów urzędnik wyda nam niemiecki akt zgonu, może go sporządzić również w druku międzynarodowym.

Przed rozpoczęciem transportu zmarłego do kraju niezbędne jest również uzyskanie zgody od niemieckich władz czyli pozwolenia na przewóz zwłok (Leichenpass) oraz odprawa konsularna. W przypadku kremacji należy okazać posiadać akt kremacji (Einäscherungsbescheinigung). Często niezbędne jest wystawienie przez naszą firmę zaświadczenia, że zwłoki zostały szczelnie zamknięte w metalowej trumnie zgodnie z obowiązującym prawem. Dopiero, wtedy zgodnie z obowiązującymi przepisami można przetransportować ciało z Niemiec do Polski.

Cena transportu zwłok z Niemiec do Polski

Cena transportu zmarłego z terenu Niemiec do Polski różni się w zależności od danego przypadku. Koszt ustalany jest indywidualnie, na ostateczną kwotę ma wpływ wiele czynników takich jak: odległości, rodzaj trumny, koszta w szpitalach czy innych placówkach. W podanej przez naszego konsultanta cenie są zawarte:

 1. koszt podstawowej trumny z wkładem metalowym do międzynarodowego transportu zmarłych
 2. opłaty związane ze wszelkimi formalnościami tj. tłumaczeniami dokumentów, odprawami konsularnymi, uzyskaniem dokumentów w polskich oraz niemieckich urzędach
 3. odprawa sanitarna i odprawa celna
 4. transport specjalistycznym karawanem pogrzebowym

Nasza cena nie pokrywa opłat w szpitalach, bądź zagranicznych placówkach pogrzebowych, w razie możliwości postaramy się najszybciej jak to możliwe ocenić sytuację i poinformować Państwa o kosztach wynikających np. z pobytu ciała w chłodni w danej placówce.

Zazwyczaj cena takiego transportu to koszt od 2500-7000 zł, natomiast każda wycena jest indywidualna, dlatego prosimy o kontakt +48 511 453 617 .

 

Transport zwłok z Anglii do Polski

Sprowadzenie ciała z Anglii do Polski przez naszą firmę jest dla Państwa bardzo korzystne z uwagi na to, iż posiadamy na terenie Londynu własną placówkę, wyposażoną w karawany pogrzebowe do przewozu zmarłych, pomieszczenia do mycia i ubierania ciał oraz własną chłodnię. Dzięki temu nie dotykają Państwa żadne dodatkowe opłaty w szpitalach, firmach pogrzebowych czy innych placówkach za pobyt ciała w chłodni na czas załatwiania formalności przez naszą firmę pogrzebową.

Transport zmarłych z Anglii, Irlandii i Szkocji do Polski jest ściśle uregulowany przepisami prawa, aby uzyskać niezbędne zgody na transport zwłok z Wielkiej Brytanii do Polski należy posiadać następujące dokumenty:

 • akt urodzenia oraz akt małżeństwa, najlepiej w druku międzynarodowym
 • zaświadczenie lekarskie, iż zgon nie nastąpił z przyczyn choroby zakaźnej
 • zezwolenie na przewóz zwłok z Anglii wydane przez starostę lub prezydenta miasta, właściwego dla miejsca pochówku w Polsce
 • akt zgonu (death certificate lub interim death certificate)
 • zaświadczenie naszej firmy, że zwłoki zostały złożone w szczelnie zamkniętym, metalowym wkładzie

Cena transportu zwłok z Anglii do Polski

Z uwagi na fakt, że nasza firma funkcjonuje również na terenie Anglii, cena transportu jest bardzo atrakcyjna.

Podstawowa cena obejmuje:

 1. koszt podstawowej trumny z wkładem metalowym do międzynarodowego transportu zmarłych
 2. opłaty związane ze wszelkimi formalnościami tj. tłumaczeniami dokumentów, odprawami konsularnymi, uzyskaniem dokumentów w polskich oraz niemieckich urzędach
 3. odprawa sanitarna i odprawa celna
 4. transport specjalistycznym karawanem pogrzebowym

i jest to jedynie 1200 £ bez względu na odległość na terenie Polski,

prosimy o kontakt +48 511 453 617 

bądź +44 771 059 9445 (Anglia)

 

Transport zwłok z Holandii do Polski

Transport zmarłych z Holandii do Polski jest ściśle uregulowany przepisami prawa, aby uzyskać niezbędne zgody na transport zwłok z Holandii do Polski należy posiadać następujące dokumenty:

 • akt urodzenia oraz akt małżeństwa, najlepiej w druku międzynarodowym
 • zaświadczenie lekarskie, iż zgon nie nastąpił z przyczyn choroby zakaźnej
 • zezwolenie na przewóz zwłok z Holandii wydane przez starostę lub prezydenta miasta, właściwego dla miejsca pochówku w Polsce
 • zezwolenie na przewóz szczątków ludzkich z terytorium Holandii do Polski (Lijken-pass, bądź Laisser-passer voor lijken)
 • akt zgonu (death certificate lub interim death certificate)
 • zaświadczenie wydane przez urzędnika gminy niderlandzkiej, że zwłoki zostały złożone i szczelnie zamknięte w metalowym wkładzie w zakładzie pogrzebowym lub w szpitalnym prosektorium (Geneeskundige Verklaring)
 • akt zgonu wydany przez niderlandzki urząd stanu cywilnego (Uittreksel uit de Overlijdensate)

Cena transportu zwłok z Holandii do Polski

Cena transportu zmarłego z terenu Holandii do Polski różni się w zależności od danego przypadku. Koszt ustalany jest indywidualnie, na ostateczną kwotę ma wpływ wiele czynników takich jak: odległości, rodzaj trumny, koszta w szpitalach czy innych placówkach. W podanej przez naszego konsultanta cenie są zawarte:

 1. koszt podstawowej trumny z wkładem metalowym do międzynarodowego transportu zmarłych
 2. opłaty związane ze wszelkimi formalnościami tj. tłumaczeniami dokumentów, odprawami konsularnymi, uzyskaniem dokumentów w polskich oraz niemieckich urzędach
 3. odprawa sanitarna i odprawa celna
 4. transport specjalistycznym karawanem pogrzebowym

Zazwyczaj cena przewozu zwłok z Holandii do Polski zaczyna się od 4500-8000 zł, natomiast każda wycena jest indywidualna, dlatego prosimy o kontakt +48 511 453 617 .

 

 

Transport zwłok z Belgii do Polski

Sprowadzenie zwłok z Belgii do Polski musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby otrzymać zezwolenie na sprowadzenie ciała zmarłego/zmarłej, w Konsulacie RP na terenie miasta Bruksela należy przedstawić szereg dokumentów:

 • zezwolenie starostwa lub urzędu miasta na przewóz zwłok z Belgii i pochowanie ciała na cmentarzu w Polsce
 • zaświadczenie medyczne, iż przyczyną zgonu nie była choroba zakaźna
 • akt zgonu
 • zezwolenie na pochówek wydane przez władze belgijskie (permis d’inhumer)
 • zaświadczenie miejscowych władz, że zwłoki zostały złożone w metalowej trumnie
 • pozwolenie miejscowych władz na transport zwłok z Belgii (laisser-passer mortuaire)

 

Cena transportu zwłok z Belgii do Polski

Cena transportu zmarłego z terenu Belgii do Polski różni się w zależności od danego przypadku. Koszt ustalany jest indywidualnie, na ostateczną kwotę ma wpływ wiele czynników takich jak: odległości, rodzaj trumny, koszta w szpitalach czy innych placówkach. W podanej przez naszego konsultanta cenie są zawarte:

 1. koszt podstawowej trumny z wkładem metalowym do międzynarodowego transportu zmarłych
 2. opłaty związane ze wszelkimi formalnościami tj. tłumaczeniami dokumentów, odprawami konsularnymi, uzyskaniem dokumentów w polskich oraz niemieckich urzędach
 3. odprawa sanitarna i odprawa celna
 4. transport specjalistycznym karawanem pogrzebowym

Zazwyczaj cena przewozu zwłok z Belgii do Polski zaczyna się od 1000 €, natomiast każda wycena jest indywidualna, dlatego prosimy o kontakt +48 511 453 617 .